Veenbodem en fundering veroorzaken gebouwschade rondom Nedmag

De gebouwschade in Borgercompagnie en Tripscompagnie wordt veroorzaakt door de veenresten in de bodem en de verouderde fundering en kwaliteit van de gebouwen zelf. De bodemdaling als gevolg van de zoutwinning door Nedmag, zorgt niet voor de schade aan gebouwen. Dat blijkt uit een onderzoek van ingenieursbureau Arcadis naar de oorzaken van gebouwschade in het bodemdalingsgebied rondom Nedmag.

De gebouwschade in Borgercompagnie en Tripscompagnie wordt veroorzaakt door de veenresten in de bodem en de verouderde fundering en kwaliteit van de gebouwen zelf. De bodemdaling als gevolg van de zoutwinning door Nedmag, zorgt niet voor de schade aan gebouwen. Dat blijkt uit een onderzoek van ingenieursbureau Arcadis naar de oorzaken van gebouwschade in het bodemdalingsgebied rondom Nedmag.

Veenlagen

In het gebied rond Borgercompagnie en Tripscompagnie (Veenkoloniƫn) komen op veel plaatsen resten van veenlagen voor. Ook bij en onder de gebouwen. Als de veenlaag onder de fundering tijdens de bouw onvoldoende weggehaald is, kan ongelijke vervorming van de ondiepe ondergrond optreden. Hierdoor kunnen de fundering en het gebouw op den duur vervormen en kan er schade aan het gebouw ontstaan. Dit doet zich voor bij een klein aantal van de onderzochte gebouwen.

Gemetselde funderingen

Veel van de onderzochte gebouwen zijn relatief oud en op een verouderde manier gebouwd. Funderingen zijn gemetseld en draagconstructies boven gevelopeningen ontbreken. Gemetselde funderingen zijn kwetsbaarder dan gestorte betonnen funderingen. Hierdoor leiden veroudering, maar ook verbouwingen, sneller tot spanningen en vervormingen van metselwerk waardoor schade aan de gebouwen kan ontstaan.

Verticaal

De bodemdaling als gevolg van de zoutwinning door Nedmag, zorgt niet voor schade aan gebouwen. De bodem daalt weliswaar, maar de gebouwen bewegen verticaal mee naar beneden. De krachten die hierbij op de gebouwen wordt uitgeoefend, zijn te klein om schade te veroorzaken.

Opdracht

Het onderzoek van Arcadis is uitgevoerd in opdracht van de stuurgroep Bodemdaling Nedmag, die bestaat uit de provincie Groningen, de gemeenten Veendam en Menterwolde, het waterschap Hunze en Aa's en Nedmag Industries.

Meer informatie vindt u in ons dossier Gebouwschade.