Veel nieuwe vacatures om bedrijven in provincie te helpen met vergunningen

Bij de Omgevingsdienst Groningen komen binnenkort veel nieuwe vacatures beschikbaar. Dat komt voort uit de wens van veel nieuwe bedrijven om zich te vestigen in de provincie Groningen. Om alle bedrijven te voorzien van vergunningen, zijn uitbreiding van expertise en meer medewerkers noodzakelijk voor de dienst. De vacatures zijn gericht op vergunningverlening, toezicht en advies, en verschijnen binnenkort op de website van de Omgevingsdienst.

Ideale vestigingsplaats

De laatste jaren heeft de provincie, samen met het bedrijfsleven en Groningen Seaports, laten zien dat Groningen een ideale vestigingsplaats is voor bedrijven.  De Eemshaven en de haven van Delfzijl vormen een industriegebied met grote en middelgrote bedrijven. In Delfzijl staat de chemische bedrijvigheid centraal. In de Eemshaven voeren energie, data en offshore wind de boventoon.

Milieu en veiligheid

De ontwikkelingen in met name Delfzijl en de Eemshaven brengen extra werk met zich mee voor de Omgevingsdienst Groningen. Zij verzorgen vergunningverlening, advies, toezicht en handhaving, voor milieu en de bouw. Om goed in te kunnen spelen op de ontwikkelingen zoekt de Omgevingsdienst mensen die een hoogwaardige bijdrage willen leveren aan de milieu- en veiligheidsvraagstukken rondom Delfzijl en de Eemshaven.