Veel belangstelling voor themabijeenkomsten Omgevingsvisie

De eerste twee themabijeenkomsten voor de Omgevingsvisie zijn druk bezocht. De Omgevingsvisie is een beleidsnota die gaat over de kwaliteit, de inrichting en het beheer van de leefomgeving in de provincie. Voor de nieuwe nota gaan we tijdens vijf bijeenkomsten in gesprek over verschillende thema's. De eerste bijeenkomst vond plaats op 3 april en ging over water. Op 7 april stonden de thema's landbouw en natuur centraal.

De eerste twee themabijeenkomsten voor de Omgevingsvisie zijn druk bezocht. De Omgevingsgsvisie is een beleidsnota die gaat over de kwaliteit, de inrichting en het beheer van de leefomgeving in de provincie. Voor de nieuwe nota gaan we tijdens vijf bijeenkomsten in gesprek over verschillende thema's. De eerste bijeenkomst vond plaats op 3 april en ging over water. Op 7 april stonden de thema's landbouw en natuur centraal.

Water

Voor de themabijeenkomst van donderdag 3 april kwamen in totaal ruim negentig geĆÆnteresseerden bij elkaar in 't Zielhoes in Noordpolderzijl. Aan tafel gingen de gedeputeerden William Moorlag en Mark Boumans, Matthijs Kok (hoogleraar Waterveiligheid) en Elze Klinkhammer (programmadirecteur Deltaprogramma Waddengebied) in gespek over onder meer het bedrijven van landbouw op zilte grond. Dit type grond neemt in de kustprovincies toe vanwege de klimaatverandering en de zeespiegelstijging. Een andere uitkomst van de bijeenkomst was: zorg voor een betere ontsluiting van de Waddenzee en maak van de dijken geen 'ijzeren gordijn'. Voor de aanwezigen in de zaal was volop ruimte om mee te discussiĆ«ren.

Landbouw en natuur

De bijeenkomst van maandag 7 april in Midwolda stond in het teken van landbouw en natuur en werd bijgewoond door zo'n honderd belangstellenden. Gedeputeerde Henk Staghouwer nam plaats aan de gesprekstafel, samen met Dirk Strijker (hoogleraar Plattelandsontwikkeling) en Peter Bruinenberg (directeur Avebe). Het gesprek ging over de ontwikkeling van de agrarische sector in relatie tot natuur en landschap. De visies hierop vanuit de hoek van landbouw enerzijds, en natuur en landschap anderzijds, liepen uiteen. Zo waren er verschillende meningen over welke regierol de provincie zou moeten bekleden hierbij. Iedereen was het er wel over eens dat een verplicht percentage van groene doelstellingen voor elke boer niet de ideale oplossing biedt.

Er vinden nog drie thema-avonden plaats: op donderdag 10 april (bereikbaarheid), maandag 14 april (krimp) en dinsdag 22 april (ruimte en energie). Kijk voor meer informatie over de Omgevingsvisie en de themabijeenkomsten in het dossier.