Veel belangstelling voor subsidieregeling biologische landbouw

Er is veel gebruik gemaakt van de subsidieregeling voor investeringen in biologische landbouw. In totaal hebben 29 landbouwers, die tot 1 december een aanvraag konden indienen, anderhalf miljoen euro aan subsidie aangevraagd. Voor de provincie Groningen is het belangrijk dat boeren omschakelen naar een biologische bedrijfsvoering, waarbij aandacht is voor verduurzaming, dierenwelzijn en natuur en landschap.

Vier miljoen aan investeringen

Gedeputeerde Henk Staghouwer is erg tevreden met dit resultaat: "Er was veel behoefte bij biologische landbouwers aan deze subsidieregeling. Dat 29 aanvragers hiervan gebruik hebben gemaakt en fors investeren laat dit duidelijk zien." De regeling bestond uit veertig procent subsidie voor investeringen. Een bedrag van anderhalf miljoen euro subsidie komt neer op een totaal van investeringen van vier miljoen euro in biologische landbouw.

Activiteiten

De investeringsregeling is onderdeel van het programma ‘Stimuleren Biologische Landbouw’ van de provincie Groningen. Naast de subsidieregeling biedt de provincie boeren oriëntatie-cursussen aan en worden regelmatig excursies en informatiebijeenkomsten georganiseerd.

Speciale machines

Voor de biologische teelt zijn speciale machines nodig. Er worden geen chemische middelen ingezet voor de bestrijding van onkruid. Bij biologische landbouw gebeurt dit met machines. Met de subsidie kunnen biologische boeren deze machines aanschaffen. "Doordat er relatief weinig biologische landbouwbedrijven in Groningen actief zijn, zijn er weinig machines beschikbaar. Met deze subsidie hopen we hiermee een inhaalslag te maken en de biologische landbouw een flinke impuls te geven in Groningen", aldus Staghouwer.

Aanvragen

Alle aanvragen worden op dit moment in behandeling genomen door het SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland). De aanvragers krijgen zo snel mogelijk duidelijkheid over hun aanvraag, zodat de investeringen gedaan kunnen worden.