Veel belangstelling voor derde medewerkersbijeenkomst

Maandag begint onze kwartiermaker Saskia Gerritsen met een kennismakingsronde in de provincie. Als eerste bezoekt zij de vier grootste deelnemers aan de Regionale Uitvoeringdienst: de provincie Groningen en de gemeenten Oldambt, Hoogezand-Sappemeer en Stadskanaal. Zij begint vandaag in Stadskanaal. Saskia spreekt daar met wethouder Jan Bessembinders en het management en gaat op de werkvloer in gesprek met de medewerkers. Een prima manier om zich in te werken.

 

Maandag begint onze kwartiermaker Saskia Gerritsen met een kennismakingsronde in de provincie. Als eerste bezoekt zij de vier grootste deelnemers aan de RUD: de provincie Groningen en de gemeenten Oldambt, Hoogezand-Sappemeer en Stadskanaal. Zij begint vandaag in Stadskanaal. Saskia spreekt daar met wethouder Jan Bessembinders en het management en gaat op de werkvloer in gesprek met de medewerkers. Een prima manier om zich in te werken.

Dinsdagochtend kerngroep. Wij lopen het overzicht van de werkzaamheden nog te gebeuren door. Dat is nog heel wat. Ook voeren wij een eerste discussie over de organisatiestructuur en het mandaat van de kwartiermaker. De komende periode wil Saskia de frequentie van de kerngroepvergaderingen verhogen van tweewekelijks naar wekelijks.

Na de kerngroepvergadering hoor ik dat de ook de laatste ledenraadpleging van de vakbonden zich in meerderheid heeft uitgesproken voor het onderhandelaarsakkoord over het Sociaal statuut RUD. Hiermee is het Sociaal statuut een feit. Er is een belangrijke stap gezet.

Met dit goede bericht gaan Saskia, Raymond Meijers (projectleider Personeel) en ik naar ons overleg met de Bijzondere Voorbereidingscommissie van de ondernemingsraden (BVC). De BVC werkt aan een standaardadvies over het bedrijfsplan. Dat gaat begin volgende week naar de ondernemingsraden. De BVC is er zich van bewust dat de advisering door de ondernemingsraden nu op korte termijn dient plaats te vinden.

Woensdag 5 december heb ik verlof. Ik heb sinds jaar en dag Spaanse verplichtingen op de beide basisscholen in Peize.

’s Middags met Saskia naar de Broederschap van gemeentesecretarissen. Saskia stelt zichzelf voor en ik houd daarna een presentatie over de stand van zaken van ons project. Een paar secretarissen geven aan dat zij de deadline van 21 december voor de besluitvorming over de gemeenschappelijke regeling en het bedrijfsplan niet gaan halen. Zij verwachten dat het eerste helft januari wordt. De behandeling in de gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer is aangehouden.

Donderdagmiddag MT-groep. Zij stemt in met het lidmaatschap van Omgevingsdienst.nl, de vereniging van de 28 RUD’s/Omgevingsdiensten. Ook staat de MT-groep stil bij de actuele ontwikkelingen.

De presentatie voor de derde medewerkersbijeenkomst voorbereid en de presentatie over het Sociaal statuut en de plaatsingsprocedure van Raymond Meijers voor diezelfde bijeenkomst bekeken. Van projectmedewerker Marianne Fokkinga horen wij dat de belangstelling groot is. De teller staat op 110. Dat is fijn. Wij verheugen ons erop om maandag 10 december met de medewerkers van de RUD in gesprek te gaan. De komende maanden gebeurt dat regelmatig: Samen werken aan kwaliteit!

Vrijdag samen met Saskia de stuurgroepvergadering op 14 december voorbereid. In de loop van de middag kan de agenda de deur uit.
Ook wordt de nieuwsbrief over het akkoord over het Sociaal statuut verzonden.

Een weekend met twee gezichten. Zaterdagsmiddags loop ik door een prachtig besneeuwd landschap 15 km hard: genieten. Zondagmorgen bij het opstaan is alle sneeuw verdwenen. Hopelijk keert de vorst later deze winter terug.