Veel belangstelling voor bijeenkomsten herindeling Groningen, Haren en Ten Boer

De inloopmarkten van afgelopen dinsdag en woensdag over de gemeentelijke fusie van Groningen, Haren en Ten Boer konden rekenen op veel belangstelling. Vooral de bijeenkomst in Haren was druk bezocht. In totaal zijn er zo'n 350 bezoekers geweest. Op de inloopmarkten konden inwoners van de drie gemeenten informatie krijgen over het herindelingsontwerp en suggesties indienen. De gedeputeerden Patrick Brouns en Henk Staghouwer woonden namens de provincie Groningen de bijeenkomsten bij.

Definitieve vaststelling

Het herindelingsontwerp voor de nieuw te vormen gemeente wordt op 13 september 2016 definitief vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. De gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer leggen het herindelingsontwerp van 21 september tot en met 16 november 2016 ter inzage voor iedereen. Tijdens deze periode organiseren de drie gemeenten en de provincie opnieuw bijeenkomsten, om met inwoners over het vastgestelde herindelingsontwerp in gesprek te gaan.

Zienswijze

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen inwoners een bijdrage leveren door een zienswijze in te dienen. Hierin kunnen zij aandachtspunten en idee├źn onder de aandacht brengen. De provincie geeft in een nota een reactie op de ingediende zienswijzen. De reactienota en het herindelingsadvies worden begin 2017 door Provinciale Staten vastgesteld. Vervolgens legt de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een wetsvoorstel voor aan de ministerraad, waarna de Tweede en Eerste Kamer er een besluit over nemen. De herindeling gaat in per 1 januari 2019.