Variant Groningen en DEAL-gemeenten

De week begonnen met een werkoverleg met onze projectondersteuner Marianne Fokkinga. Ons belangrijkste gesprekspunt was de voorbereiding van een nog te plannen projectgroepvergadering in september of oktober. Die vergadering krijgt een bijzonder karakter, omdat wij dan de fasen 1 en 2 van ons project evalueren en afscheid nemen van Liesbeth Groote Schaarsberg en Jan Roeters. Doel van de evaluatie is verbeterpunten te benoemen voor de volgende projectfasen. Om het bijzondere karakter van die vergadering te benadrukken, vergaderen wij dan niet op het provinciehuis, maar in de Blauwestadhoeve in Midwolda.

 

De week begonnen met een werkoverleg met onze projectondersteuner Marianne Fokkinga. Ons belangrijkste gesprekspunt was de voorbereiding van een nog te plannen projectgroepvergadering in september of oktober. Die vergadering krijgt een bijzonder karakter, omdat wij dan de fasen 1 en 2 van ons project evalueren en afscheid nemen van Liesbeth Groote Schaarsberg en Jan Roeters. Doel van de evaluatie is verbeterpunten te benoemen voor de volgende projectfasen. Om het bijzondere karakter van die vergadering te benadrukken, vergaderen wij dan niet op het provinciehuis, maar in de Blauwestadhoeve in Midwolda.

In de loop van de dag druppelden de opmerkingen van kerngroeplid Jan van Dijk, controller Donna van Heukelem en adviseur Jan Beldman over de notitie 'Eén RUD, twee uitvoeringsorganisaties' binnen. Daarmee direct aan de slag gegaan en een begin gemaakt met het advies voor het Bestuurlijk overleg RUDVGG-provincie (BO RUD).

's Avonds heb ik tijdens een informatiebijeenkomst van de gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer een presentatie gehouden over de RUD. Eerst verteld over de hoofdlijnen van ons project en wat uitgebreider ingegaan op het advies over het takenpakket en de organisatievorm. Daarna informeerde wethouder Frans Luijckx de raad over het voorlopig standpunt van het college van B&W. Tijdens de presentaties ontspon zich een levendige discussie met de raadsleden. Leuk om te horen dat een raadslid en een medewerker vanuit eigen ervaringen het belang van verdere professionalisering van de taken op het gebied vergunningverlening, toezicht en handhaving onderstreepten. Het deelnemen aan dit soort bijeenkomsten zijn voor mij de krenten in de pap. Met een positief gevoel reed ik terug naar huis. Daar doorgewerkt aan het advies voor het BO RUD. Bij wijze van uitzondering nachtwerk… tegen half twee heb ik het advies naar mijn opdrachtgevers gestuurd.

Na een korte nachtrust op de fiets naar station Groningen. Op dinsdag en woensdag was er een 24-uursconfenrentie met mijn elf collega-projectleiders RUD in het prachtig gelegen Conferentiecentrum Woudschoten bij Zeist. Tijdens de bijeenkomst heeft elke projectleider de stand van zaken van zijn project toegelicht en haar/zijn plannen voor komend halfjaar. Een heel divers palet. De plannen van PUmA, het landelijke programma voor de vorming van de RUD's, zijn ook toegelicht. Uit de presentaties hebben wij een aantal discussiepunten gedestilleerd, die komend halfjaar spelen. 's Avonds het eerste thema afstemming bestuur- en strafrecht bij de kop gepakt. Een prima inhoudelijke discussie. Woensdag zijn de andere thema's bij de kop gepakt. Helaas kon ik daar niet bij zijn...

Ik zat woensdagmorgen al weer vroeg in de trein om aanwezig te kunnen zijn bij het bestuurlijk overleg met de gemeente Groningen en de DEAL-gemeenten. Voor dat overleg nog een gesprek bijgewoond tussen gedeputeerde Mark Boumans en Jan Hoekman van het Openbaar Ministerie. Dat gesprek sloot mooi aan bij de discussie op dinsdagavond over de afstemming tussen bestuur- en strafrecht. Komende maanden bij het maken van het bedrijfsplan voor de RUD een actueel thema.

Tussen de middag het bestuurlijk overleg met de gemeente Groningen en de DEAL-gemeenten over de variant 'Eén RUD, twee uitvoeringsorganisaties'. Centraal stond de discussie over de sturing van de RUD in die variant. Afgesproken is dat de voorzitter van het Bestuurlijk overleg Mark Boumans op korte termijn contact heeft met de wethouders Ton Schroor (Groningen) en Meindert Joostens (DEAL) over het vervolg.

Donderdag projectgroepvergadering. Dit keer niet in het provinciehuis, maar in het gemeentehuis van Hoogezand-Sappemeer. Met de projectgroep teruggeblikt op de ontwikkelingen tijdens de zomermaanden en vooruitgekeken.

Ik kan terugzien op een enerverende week.

Volgende week is er geen blog, omdat ik (opnieuw) een week naar de Alpen ga. Het eerstvolgende blog verschijnt op 26 september.