Vanaf 7 januari geluidshinder bij knooppunt Beijum-Noord

Vanaf 7 januari tot eind januari 2015 vinden in de buurt van de Beijumerbrug, bij het knooppunt Groningerweg/Beijum-Noord, overdag sloopwerkzaamheden plaats. De werkzaamheden hebben te maken met de bouw van het nieuwe viaduct op de Oostelijke Ringweg. Voor de omgeving kunnen deze werkzaamheden geluidsoverlast veroorzaken.

Vanaf 7 januari tot eind januari 2015 vinden in de buurt van de Beijumerbrug, bij het knooppunt Groningerweg/Beijum-Noord, overdag sloopwerkzaamheden plaats. De werkzaamheden hebben te maken met de bouw van het nieuwe viaduct op de Oostelijke Ringweg. Voor de omgeving kunnen deze werkzaamheden geluidsoverlast veroorzaken.

Werkzaamheden tweede deel viaduct

Eind 2014 is het eerste gedeelte van het nieuwe viaduct gerealiseerd. Het verkeer rijdt hier inmiddels overheen. In de komende maanden wordt hard gewerkt om het tweede gedeelte af te krijgen. We verwachten dat in het najaar van 2015 de werkzaamheden hier klaar zijn.

Toekomstige situatie

De werkzaamheden maken deel uit van de totale aanpak Ring Oost en heel specifiek van de aanpak en reconstructie van het deelproject Beijum-Noord/Groningerweg. Kijk voor meer informatie over de nieuwe situatie op de website van Ring Groningen.