Vanaf 24 juni voorbereidende werkzaamheden rondweg Zuidhorn

De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de rondweg om Zuidhorn gaan maandag 24 juni van start. Bij de kruising met de N355 en de Industrieweg worden de kabels en leidingen die daar liggen omgelegd. Ook komt er een tijdelijke verbindingsweg om te zorgen voor de doorgang van het verkeer. Na de voorbereidende werkzaamheden wordt de nieuwe aansluiting (rotonde) aangelegd. De voorbereidende werkzaamheden moeten voor een groot deel vóór de bouwvak klaar zijn.

 

De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de rondweg om Zuidhorn gaan maandag 24 juni van start. Bij de kruising met de N355 en de Industrieweg worden de kabels en leidingen die daar liggen omgelegd. Ook komt er een tijdelijke verbindingsweg om te zorgen voor de doorgang van het verkeer. Na de voorbereidende werkzaamheden wordt de nieuwe aansluiting (rotonde) aangelegd. De voorbereidende werkzaamheden moeten voor een groot deel vóór de bouwvak klaar zijn.

Van Starkenborghkanaal

De provinciale weg tussen Noordhorn en Zuidhorn (N355) moet worden omgelegd vanwege de opwaardering van het Van Starkenborghkanaal. Het Van Starkenborghkanaal maakt deel uit van de vaarweg Lemmer-Delfzijl. Over het kanaal komen nieuwe bruggen die de vaarweg geschikt maken voor schepen met drie of vier lagen containers. Bij de keuze voor de ligging van het nieuwe weggedeelte is ook rekening gehouden met de verdere ontwikkeling van de woonwijk Oostergast ten oosten van Zuidhorn.

Nieuwe brug en tunnel

Tussen Noordhorn en Zuidhorn komt ter hoogte van de nieuwe wijk Oostergast een vaste hoge brug over het Van Starkenborghkanaal te liggen. De op- en afritten aan weerszijden van de brug worden gemaakt van grond die is vrijgekomen bij het uitdiepen en verbreden van het Van Starkenborghkanaal. De wegomlegging van de N355 sluit aan op de nieuwe brug. Onder de Langestraat in Noordhorn komt een tunnel die aansluit op de nieuwe rotonde bij bedrijventerrein Mokkenburg.

Vaarweg Lemmer-Delfzijl

De provincies Fryslân, Groningen en Rijkswaterstaat werken aan de verbetering van de vaarweg Lemmer-Delfzijl. De vaarweg wordt dieper en breder gemaakt en een aantal bruggen wordt vervangen. Het doel is dat grotere schepen vlot en veilig kunnen varen.

Voor specifieke informatie kunnen omwonenden iedere maandagmiddag tussen 14.00 uur tot 16.00 uur binnenlopen bij het hoofdaannemersbedrijf GMB, aan de Industrieweg 5 te Noordhorn.