Vanaf 2025 met de trein naar Stadskanaal

Alle seinen staan op groen voor een trein naar Stadskanaal. De plannen om het huidige spoor tussen Veendam en Stadskanaal aan te passen zijn klaar. Dat betekent dat het spoor in 2025 geschikt is voor de personentreinen van Arriva. Nu rijden op het spoor tussen Veendam en Stadskanaal stoomtreinen van de Stichting Stadskanaal Rail (STAR). De personentreinen van Arriva moeten een impuls geven aan de bereikbaarheid en de leefbaarheid van Stadskanaal.

Ontwikkeling van de regio

De bestaande spoorlijn tussen Veendam en Stadskanaal wordt geschikt gemaakt voor personenvervoer. Dat is van belang voor de verbetering van de bereikbaarheid, de leefbaarheid en sociaal-economische ontwikkeling van deze regio. Voor de aanpassingen aan spoor stelt de provincie Groningen bijna 63 miljoen euro beschikbaar. Het Rijk draagt 5 miljoen euro bij.

Veendam

In 2011 werd de treinverbinding tussen Groningen en Veendam hersteld. Hiervoor werd het spoor tussen Zuidbroek en Veendam aangepast. De verbinding tussen Groningen en Veendam is een groot succes: het aantal reizigers in de trein is hoger dan verwacht. Gemiddeld maken ruim 1.900 reizigers op een gemiddelde werkdag gebruik van de trein. Voor Stadskanaal wordt minstens hetzelfde aantal verwacht. Daarmee wordt het station van Stadskanaal een van de meest gebruikte stations van de provincie Groningen. Het nieuwe station van Stadskanaal komt bij de huidige locatie van de STAR te liggen.

Reistijd

De trein rijdt straks in 41 minuten van Groningen naar Stadskanaal. Daarnaast onderzoeken we ook of de trein in de verdere toekomst kan doorrijden naar Emmen. In de zomer en bij speciale evenementen rijdt de stoomtrein van de STAR straks tussen Veendam en Stadskanaal.  Met de STAR zijn afspraken gemaakt, zodat na de aanpassingen aan het spoor de stoomtreinen ook kunnen blijven rijden tussen Stadskanaal en Veendam.