Vanaf 20 februari start werkzaamheden N368 Blijham

De provincie Groningen voert vanaf 20 februari werkzaamheden uit aan de provinciale weg N368 tussen de rotonde bij de Turfweg en de rotonde bij Oosteinde in Blijham. Langs dit weggedeelte wordt een groot aantal bomen en struiken gekapt. De weg, die nu een dubbele baan heeft, wordt een enkelbaansweg. Op de plaatsen van de bomen en struiken komt de nieuwe rijbaan te liggen. In plaats van de bomen en struiken worden de tuinen langs de weg verfraaid. Tijdens de kapwerkzaamheden moet het verkeer rekening houden met hinder.

 

De provincie Groningen voert vanaf 20 februari werkzaamheden uit aan de provinciale weg N368 tussen de rotonde bij de Turfweg en de rotonde bij Oosteinde in Blijham. Langs dit weggedeelte wordt een groot aantal bomen en struiken gekapt. De weg, die nu een dubbele baan heeft, wordt een enkelbaansweg. Op de plaatsen van de bomen en struiken komt de nieuwe rijbaan te liggen. In plaats van de bomen en struiken worden de tuinen langs de weg verfraaid. Tijdens de kapwerkzaamheden moet het verkeer rekening houden met hinder.

Nieuwe beplanting

De kap is de eerste stap van de herinrichting van het wegvak tussen de rotonde bij de Turfweg en de rotonde bij Oosteinde. Deze zomer wordt van de dubbelbaansweg een enkelbaansweg gemaakt. De parallelwegen worden verlegd naar de huidige hoofdrijbaan. Het gebied dat vrijkomt en de erven die erlangs liggen worden vervolgens dit najaar beplant en ingericht in een stijl die past in het landschap. Er is niet voor gekozen om de gekapte bomen ter plaatse te compenseren, omdat dat niet past in het open karakter van het landschap. In plaats daarvan worden bomen geplant in het zogenaamde hoefijzerproject. Dit project heeft als doel het versterken van de groene wegbeplanting in het ‘hoefijzer’, de weg die loopt van Bellingwolde via Wedde naar Blijham. Deze werkzaamheden worden gecombineerd met de renovatie van de weg van Wedde naar Bellingwolde. In mei organiseert de provincie een informatiebijeenkomst over de stremmingen en omleidingen langs de N368.

Minder asfalt

De aanleiding voor de herinrichting van de N368 is het onderhoud aan de weg.
In de jaren zeventig is hier een tweebaansweg aangelegd, maar deze weg is voor de hoeveelheid verkeer niet noodzakelijk. Mede op verzoek van aanwonenden wordt er nu een grote hoeveelheid asfalt verwijderd. Hierdoor heeft de provincie Groningen minder onderhoudskosten aan de weg. Dat biedt tegelijkertijd de gelegenheid om de toegang tot de streek Westerwolde op te knappen. Het beeld van het landschap in Oost-Groningen wordt voor een groot deel bepaald door karakteristieke boerderijen met vaak bijzondere tuinen. Om die reden kiest de provincie ervoor om de tuinen langs de weg te verfraaien. Om deze goed zichtbaar te laten zijn in het landschap is ervoor gekozen geen nieuwe bomen langs de weg te planten, maar elders in de omgeving nieuwe bomen te plaatsen.