Vanaf 1 april veiliger inloggen op Omgevingsloket online

Bedrijven die een vergunning nodig hebben van de overheid hebben vanaf 1 april 2014 eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 2 (EH2) nodig om in te loggen op Omgevingsloket online. Het belangrijkste verschil tussen niveau 2 en niveau 1 is dat de wettelijke vertegenwoordiger van een bedrijf uitdrukkelijk bepaalt wie er namens het bedrijf bevoegd is om zaken te doen via Omgevingsloket online.

Bedrijven die een vergunning nodig hebben van de overheid hebben vanaf 1 april 2014 eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 2 (EH2) nodig om in te loggen op Omgevingsloket online. Het belangrijkste verschil tussen niveau 2 en niveau 1 is dat de wettelijke vertegenwoordiger van een bedrijf uitdrukkelijk bepaalt wie er namens het bedrijf bevoegd is om zaken te doen via Omgevingsloket online.

Verbetering veiligheid en betrouwbaarheid

Bij de nieuwe werkwijze wordt de identiteit van de aanvrager actief gecontroleerd op basis van een paspoort of rijbewijs of de Gemeentelijke Basis Administratie. Dit verbetert de veiligheid en geeft bedrijven meer zekerheid bij het aanvragen van vergunningen en het doen van meldingen.

Overstappen naar niveau 2

Bedrijven die nu nog een EH1 hebben, moeten zo snel mogelijk overstappen naar een hoger betrouwbaarheidsniveau. Voor een aantal overheidsdiensten is zelfs EH2 niet voldoende en is een hoger niveau nodig. Dit geldt bijvoorbeeld voor het aanvragen van subsidieregelingen. De verschillende erkende aanbieders van eHerkenning weten welk niveau het meest geschikt is. Inmiddels bieden alle aanbieders niveau 2 aan. Kijk voor meer informatie op de website van eHerkenning.

Bestaande aanvragen

De overstap naar een ander betrouwbaarheidsniveau heeft geen invloed op bestaande aanvragen in het Omgevingsloket. De aanvragen die al eerder gedaan zijn blijven zichtbaar in het loket. Bedrijven moeten dan wel een eHerkenningsmiddel gebruiken die voor hetzelfde Kamer van Koophandelnummer is uitgegeven. Aanvragen zijn namelijk gekoppeld aan dit nummer en daarmee aan het eHerkenningsmiddel. Kijk voor meer informatie op www.infomil.nl/eherkenning.