Van Veenkoloniën tot Waddenzee

Drie dagen op het provinciehuis, maar daarna mag ik naar buiten. Met dat beeld voor ogen begin ik aan deze week. Maandag gaat vooral op aan intern overleg, zoals met mensen van de afdeling Landelijk Gebied en Water.

 

Drie dagen op het provinciehuis, maar daarna mag ik naar buiten. Met dat beeld voor ogen begin ik aan deze week. Maandag gaat vooral op aan intern overleg, zoals met mensen van de afdeling Landelijk Gebied en Water.
 
's Avonds zijn er in Zuidwolde rondetafelgesprekken over het Groninger Verdienmodel. Wij zijn bezig om dit model te ontwikkelen, om af te meten of een boer die wil uitbreiden voldoende investeert in vergroening en verduurzaming. En in gesprek gaat met omwonenden, hoe die uitbreiding past bij de omgeving. Als dat zo is, staat de provincie uitbreiding toe tot 4 hectare. Vanavond bespreken we hoe deze meetlat er moet uitzien. Wat vinden we belangrijk, wat minder belangrijk?
 
In mei wil ik het Groninger Verdienmodel presenteren aan Provinciale Staten, die met een motie aan de basis van dit idee staan. Dat is nog hard werken, maar ik geloof dat we deze deadline zullen halen.
 
Woensdag sta ik samen met collega Marianne Besselink de Staten te woord over vereenvoudiging van subsidies op het gebied van leefbaarheid en krimp. Na een stevige discussie besluit de commissie dat ons voorstel een hamerstuk wordt voor de volgende vergadering van Provinciale Staten. Dit betekent dat er niet meer over gedebatteerd wordt, maar dat de Staten er dan direct over stemmen. Zoals ik het zie, is een meerderheid voor.
 
's Middags zijn vertegenwoordigers van de Avebe, LTO-Noord en 'groene aardappelboeren' bij me om een aantal mogelijke projecten te beoordelen, die we in de Veenkoloniën willen starten. Er is misschien extra geld van Europa, dus als we wat willen…
 
De plannen zijn al een tijdje in voorbereiding, maar nu de deadline nadert moeten we kiezen. En kiezen doet soms pijn, dat is te zien. Maar het lukt en iedereen verlaat met een goed gevoel het provinciehuis.
 
Donderdag bekijk ik 's ochtends een aantal faunaverbindingen in Westerbroek en Groningen-Stad. Daarna ga ik naar Leeuwarden, waar het dagelijks bestuur van het Waddenfonds vergadert. Deze vergadering combineer ik met die van de stuurgroep Waddenprovincies, omdat ik dan vrijwel met dezelfde mensen uit Noord-Holland en Friesland aan tafel zit. Om de geest na deze vergadersessies te verzetten, mag ik 's avonds naar het Prins Claus Concert in de Oosterpoort. Prinses Beatrix is er ook. Mooie muziek, een schitterende avond.