Van Starkenborghkanaal en Eemskanaal van provincie naar Rijk

Het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal zijn sinds 1 januari 2014 eigendom en in beheer van Rijkswaterstaat. Beide kanalen behoren tot de vaarweg Lemmer-Delfzijl, een belangrijke verbindingsroute tussen Nederland en Noord-Duitsland. Rijkswaterstaat houdt nu toezicht op deze vaarweg en moet zorgen voor een vlotte en veilige doorvaart van schepen.

 

Het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal zijn sinds 1 januari 2014 eigendom en in beheer van Rijkswaterstaat. Beide kanalen behoren tot de vaarweg Lemmer-Delfzijl, een belangrijke verbindingsroute tussen Nederland en Noord-Duitsland. Rijkswaterstaat houdt nu toezicht op deze vaarweg en moet zorgen voor een vlotte en veilige doorvaart van schepen.

Samenwerking Rijkswaterstaat en provincies

Rijkswaterstaat en de provincies Groningen en Frysl├ón blijven de komende jaren samenwerken, bij de bediening van bruggen en sluizen, op de schepen en bij calamiteiten. Ook gaan we gezamenlijk door met de verbetering van de vaarweg Lemmer-Delfzijl. De vaarroute wordt ondermeer verdiept en verbreed om deze geschikt te maken voor grotere schepen, die vier lagen containers kunnen vervoeren. De verbetering van de vaarweg biedt straks mogelijkheden tot meer transport over water.