Van Starkenborghkanaal en Eemskanaal van provincie naar Rijk

Het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal gaan van de provincie Groningen over naar het Rijk. Ze maken samen met het Prinses Margrietkanaal in de provincie Fryslân deel uit van de vaarweg Lemmer - Delfzijl, die een belangrijke verbinding vormt tussen Nederland en Noord-Duitsland. Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft met beide provincies afgesproken dat het beheer van het vaartraject terecht komt bij Rijkswaterstaat. De zijkanalen die uitkomen op de vaarweg, zoals in Groningen het Winschoterdiep, blijven wel eigendom van de provincies.

Het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal gaan van de provincie Groningen over naar het Rijk. Ze maken samen met het Prinses Margrietkanaal in de provincie Fryslân deel uit van de vaarweg Lemmer - Delfzijl, die een belangrijke verbinding vormt tussen Nederland en Noord-Duitsland. Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft met beide provincies afgesproken dat het beheer van het vaartraject terecht komt bij Rijkswaterstaat. De zijkanalen die uitkomen op de vaarweg, zoals in Groningen het Winschoterdiep, blijven wel eigendom van de provincies.

Grotere schepen

Groningen en Fryslân gaan samen met Rijkswaterstaat de vaarweg Lemmer-Delfzijl aanpakken. Het traject  moet straks geschikt zijn voor grotere schepen, met maximale afmetingen van 110 bij 11,4 meter. De komende jaren gaan we het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal uitbaggeren en de bruggen ophogen. Op uiterlijk 1 januari 2014 moet het eigendom en beheer van de vaarweg ondergebracht zijn bij Rijkswaterstaat.

Winschoterdiep en Rensel

Verder krijgt de provincie van de minister een eenmalig bedrag van 91 miljoen euro voor het onderhoud en het beheer van het Winschoterdiep en de Rensel. Ongeveer acht miljoen daarvan zal gebruikt worden om de bruggen en sluizen in deze kanalen op afstand bedienbaar te maken. Gedeputeerde Mark Boumans is tevreden met het bereikte resultaat: "Ik ben vooral blij dat we nu eindelijk kunnen beginnen met het baggeren van het Winschoterdiep. Dit is goed nieuws voor de bedrijven die aan dit water liggen. We zullen dit dan ook zo snel mogelijk in gang zetten."

Kijk voor meer informatie over de vaarweg Lemmer - Delfzijl op de website.