Vakantiesfeer verdwenen

In de laatste vakantieweek is de kerngroep Omgevingsdienst weer bijna compleet. 's Maandags komen directeur a.i. Saskia Gerritsen en projectleider Jan Smittenberg terug, dinsdags volgt projectleider Godfried Damm.

 

In de laatste vakantieweek is de kerngroep Omgevingsdienst weer bijna compleet. 's Maandags komen directeur a.i. Saskia Gerritsen en projectleider Jan Smittenberg terug, dinsdags volgt projectleider Godfried Damm.

Maandag heb ik Saskia bijgepraat over de zaken, die tijdens haar vakantie zijn gebeurd. Dinsdagmorgen komt de kerngroep voor het eerst na de vakantie weer bij elkaar. Wij hebben de stand van zaken doorgenomen. De inrichting van ons gebouw in Veendam ligt op schema. Projectleider Boudewijn Wiersma verwacht dat het gebouw begin oktober gebruiksklaar is. De informatievoorziening en automatisering (I&A) verloopt volgens planning. Binnenkort worden in Veendam de eerste tien werkplekken opgeleverd. Dan gaan de 'I&A-mannen' (Rob v.d. Velde, Philip Stevens, Ronald Munneke en Godfried Damm) daar kwartiermaken. Aan de digitale verbinding tussen de gemeenten en de Omgevingsdienst wordt hard gewerkt. 1 oktober moeten alle verbindingen gereed zijn. Het traject ' Ken je omgeving' loopt. 8 augustus is de eerste workshop geweest en de komende weken volgen er nog zeven. Onze P+O-adviseur Arjan Bolt heeft de afgelopen het nodige voorwerk gedaan voor de aanstellingsbesluiten, zodat die voor 1 oktober samen met de ontslagbesluiten kunnen worden verstuurd. Volgende week bespreken wij in de kerngroep het tweede concept van het instroomplan, waarin wordt aangegeven wanneer de medewerkers naar Veendam verhuizen. Vrijdag 1 november is voor alle medewerkers de start van de Omgevingsdienst, vanaf 3 november gaan de medewerkers groepsgewijs over naar de 'Lloydsweg 17'.

Woensdag heb ik in mijn rol als projectleider Omgevingsvisie met wethouder Jan Bessembinders van Stadskanaal gesproken. Jan is vanaf het begin betrokken geweest bij ons project. Hij heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Op de Omgevingsvisie heeft hij een duidelijke visie. Hij noemt de projectorganisatie RUD/Omgevingsdienst als voorbeeld.

Donderdag met Saskia de overdracht van mijn werkzaamheden besproken. Ik werk tot 3 oktober nog 50% voor het project Omgevingsdienst. Mijn projectleiderschap voor P+O en Financiën draag ik op korte termijn over aan respectievelijk onze P+O-adviseur Harma Schipper en onze controller Wim van Veelen. De verschillende vergaderingen (Dagelijks Bestuur, MT-groep, deelnemersplatform en kerngroep) blijf ik tot 3 oktober voorbereiden. Tot die datum schrijf ik ook dit blog.

Donderdagmiddag heb ik met Evert Bovens, onze externe financiële adviseur, de meerjarenbegroting en de begroting van de eenmalige kosten gedetailleerd doorgelopen. Wij hebben beiden het gevoel, dat wij binnen de begrotingen kunnen blijven.

Vrijdagmorgen is de eerste werkdag van onze financieel adviseur Jan Hendrik Poot. Jan Hendrik werkt nu ook nog bij de gemeente Menterwolde. 's Morgens heb ik Jan Hendrik geïnformeerd over ons project en vooral over de financiële aspecten ervan. Hij valt met zijn neus in de boter, omdat de vrijdag grotendeels in het teken van de financiën staat. Later op de ochtend komt ook onze controller Wim van Veelen. Met Evert Bovens erbij hebben wij ons tweede gesprek met de provincie. Die gaat de financiële administratie en de personeels- en salarisadministratie voor ons uitvoeren. Wij maken afspraken voor de komende weken. 1 november moeten beide administraties operationeel zijn. Voor de provincie geen nieuwe klus, omdat zij dat ook doen voor de uitvoeringsorganisatie Samenwerkingsverband Noord-Nederland en voor het projectbureau Regiovisie Groningen-Assen. Aansluitend hebben wij de projectgroep Financiën. In de projectgroep hebben wij het werk voor de komende weken verdeeld. Evert en ik trekken ons geleidelijk terug en Wim en Jan Hendrik nemen het stokje van ons over. Zij zijn allebei heel gemotiveerd om de klus te klaren.
Aan het einde van de middag verstuur ik de agenda en stukken voor de kerngroep komende dinsdag.

De vakantiesfeer op het werk is deze week verdwenen. Wij zijn weer helemaal op stoom en dat is nodig, want er moet nog veel gebeuren voor 1 november. Het gevoel dat het gaat lukken, motiveert ons.

Het weekend ben ik samen met mijn vriendin hard aan het werk geweest in onze tuin. Die ziet er weer een stuk beter uit.