Uniek samenwerkingsplan voor verduurzaming dorp Loppersum

Er is een groot plan opgesteld dat het dorp Loppersum verder moet verduurzamen. Dit zogeheten Energietransitieplan Loppersum gaat het huidige gas- en elektraverbruik van de inwoners in beeld brengen en hen hulp bieden bij energiebesparing en duurzame energieopwekking (vooral via zonnepanelen). Ook is er in het plan aandacht voor de ontwikkeling van groen gas en een lokaal warmtenet. Zestien partijen ondertekenden het plan op woensdag 20 september in Loppersum. Het plan is een pilot en moet een voorbeeld zijn voor de verduurzaming van andere dorpen in Groningen. 

Voorbeeld

De pilot in Loppersum is een opdracht van de stuurgroep Energietransitie, waarvan de Nationaal Coördinator Groningen voorzitter is. Het Energietransitieplan sluit aan op de ambities van het Milieubeleidsplan 2017-2020 van de gemeente Loppersum en het Programma Energietransitie van de provincie Groningen. Met de ondertekening van het Energietransitieplan hebben 16 partijen zich verbonden om de zes programmalijnen samen verder uit te werken en uit te voeren. Gedeputeerde Nienke Homan: "We hebben dit plan ontwikkeld waarmee we op basis van data, een energiecoöperatie én schone energie het dorp Loppersum energieneutraal maken. Met deze aanpak kunnen we ieder dorp of wijk energieneutraal maken!"

Programmalijnen

In de intentieovereenkomst zijn zes programmalijnen benoemd:

  1. Energie-omgevingsplan
  2. Nulmeting en monitoring
  3. Duurzaam wonen
  4. Kansen voor wind
  5. Groen gas voor de regio
  6. Warmtenet

Samenwerking

De partijen die samenwerken aan de pilot zijn:
Gemeente Loppersum, provincie Groningen, Nationaal Coördinator Groningen, Enexis, Enpuls, Rabobank Noord-Groningen, Energysense, Hanzehogeschool Groningen/Entrance, Buurkracht Team Loppersum, LOPEC, Groningen Woont Slim, Gasunie, Waterbedrijf Groningen, GrEK, Natuur- en Milieu Federatie Groningen, TNO.