Uniek: buitendijks broedende grutto’s bij Punt van Reide

Bij de Punt van Reide broeden drie gruttopaartjes. Het is uniek voor Groningen dat deze weidevogel buitendijks broedt. Volgens de SOVON Vogelonderzoek Nederland zitten grutto’s nergens anders aan de noordkust buitendijks te broeden, behalve dus deze drie stellen.

 

Bij de Punt van Reide broeden drie gruttopaartjes. Het is uniek voor Groningen dat deze weidevogel buitendijks broedt. Volgens de SOVON Vogelonderzoek Nederland zitten grutto’s nergens anders aan de noordkust buitendijks te broeden, behalve dus deze drie stellen.

Terug van weggeweest

Volgens beheerder Silvan Puijman zijn de vogels eigenlijk terug van weggeweest. “Ze zijn heel wat jaren hier niet meer geweest. Zal te maken hebben gehad met droogte, of dan was het weer te nat. Ook de aanwezigheid van roofdieren speelt mee. Maar het is geweldig dat deze vogel hier nu weer is. Eén stel zit te broeden binnen het gebied dat is afgerasterd om vossen tegen te houden, maar de andere twee stellen broeden er buiten. We hopen dat het goed gaat. Het eerste jonkie hebben we alweer het raster over geholpen, terug naar het nest”.