Uitvoeringsprogramma Lauwersmeergebied van start

De Stuurgroep Lauwersmeer start binnenkort met projecten die het Nationaal Park Lauwersmeer aantrekkelijker maken voor bewoners en toeristen. Het gaat om de projecten Quick Wins en Rondje om het Lauwersmeer. Deze plannen zijn onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Lauwersmeer op Koers 2014-2018. Het doel is de natuur, economie en recreatie in het Lauwersmeergebied te verbeteren. De provincies Groningen en Fryslân en de gemeenten De Marne, Dongeradeel en Kollumerland vormen samen de Stuurgroep Lauwersmeer.

De Stuurgroep Lauwersmeer start binnenkort met projecten die het Nationaal Park Lauwersmeer aantrekkelijker maken voor bewoners en toeristen. Het gaat om de projecten Quick Wins en Rondje om het Lauwersmeer. Deze plannen zijn onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Lauwersmeer op Koers 2014-2018. Het doel is de natuur, economie en recreatie in het Lauwersmeergebied te verbeteren. De provincies Groningen en Fryslân en de gemeenten De Marne, Dongeradeel en Kollumerland vormen samen de Stuurgroep Lauwersmeer.

Quick Wins

In het Lauwersmeergebied zijn er verschillende initiatieven van ondernemers om de recreatie te verbeteren. De Stuurgroep Lauwersmeer wil deze projecten in samenhang met haar eigen plannen ontwikkelen. De Stuurgroep heeft in totaal 100.000 euro subsidie beschikbaar gesteld voor de periode 2014-2015. De subsidie is bestemd voor projecten die de recreatie in het Lauwersmeergebied verbeteren. Ondernemers kunnen een subsidieverzoek indienen en een bijdrage van maximaal 10.000 euro ontvangen, 30 procent van de projectbegroting.

Rondje om het Lauwersmeer

De voorbereidingen voor het project Rondje om het Lauwersmeer, het belangrijkste onderdeel van het uitvoeringsprogramma, beginnen binnenkort  Met dit project komt er een betere recreatieve infrastructuur in het Lauwersmeergebied. In totaal is er 3,3 miljoen euro voor de eerste fase begroot.

Economie en natuur in evenwicht

De Stuurgroep wil bij de uitvoering van de plannen rekening houden met de natuur in het gebied en met de belangen van de bewoners, ondernemers, recreanten en toeristen. De ambitie is om van het gebied een internationale toplocatie te maken voor natuurontwikkeling en watermanagement waarbij  regionale visserij en toerisme ook een grote betekenis krijgen.