Uitvoering ontwikkelingsvisie Blauwestad stevig op de rails

Er zijn opnieuw stappen gezet op de weg naar de realisering van nieuwe plannen voor Blauwestad. Na de vaststelling van de ontwikkelingsvisie hebben de provincie Groningen en de gemeente Oldambt nu afspraken gemaakt over de begroting en het werkplan voor 2011, de invulling van de projectorganisatie en de bestuursovereenkomst tussen de provincie en de gemeente. De afspraken zijn vastgelegd in een voorstel dat het college van GS in december voorlegt aan Provinciale Staten.

Er zijn opnieuw stappen gezet op de weg naar de realisering van nieuwe plannen voor Blauwestad. Na de vaststelling van de ontwikkelingsvisie hebben de provincie Groningen en de gemeente Oldambt nu afspraken gemaakt over de begroting en het werkplan voor 2011, de invulling van de projectorganisatie en de bestuursovereenkomst tussen de provincie en de gemeente. De afspraken zijn vastgelegd in een voorstel dat het college van GS in december voorlegt aan Provinciale Staten.

Het werkplan

In het werkplan staan de concrete maatregelen die de gemeente en provincie in de komende tijd willen uitvoeren. Voorbeelden van die maatregelen zijn het bouw- en woonrijp maken van de woongebieden van Blauwestad, de infrastructuur (vaarverbindingen, loop- en fietsbrug, toeristische projecten etc.) en een plan voor tijdelijke natuur in de delen van Blauwestad die nog niet in de verkoop zijn. Als Provinciale Staten en de gemeenteraad akkoord gaan, dan kan op 1 januari 2011 met nieuw elan verder gewerkt worden aan de ontwikkeling van Blauwestad.