Uitspraak RvS geen gevolgen voor beleid intensieve veehouderij

De uitspraak van de Raad van State over het beroep dat de gemeente Vlagtwedde en enkele belangenorganisaties voor boeren tegen ons hadden ingesteld, heeft geen gevolgen voor ons huidige beleid rondom de intensieve veehouderij in de provincie Groningen.

De uitspraak van de Raad van State over het beroep dat de gemeente Vlagtwedde en enkele belangenorganisaties voor boeren tegen ons hadden ingesteld, heeft geen gevolgen voor ons huidige beleid rondom de intensieve veehouderij in de provincie Groningen.

Beperkingen

De hoogste bestuursrechter oordeelde dat de provincie wel beperkingen aan Vlagtwedde mocht opleggen tegen de uitbreiding van de intensieve veehouderijen ter bescherming van het Groninger landschap, maar de manier waarop wij dat deden was volgens de Raad van State niet toegestaan. Omdat de uitspraak te maken heeft met het beleid van vóór 1 april 2011, is deze niet van belang voor de manier waarop wij nu omgaan met intensieve veehouderij.

Geen ontheffing meer

Sinds april 2011 verlenen wij geen ontheffing meer voor elke uitbreiding, maar hebben we de provincie ingedeeld in witte, gele en groene gebieden. De kleur van het gebied bepaalt in hoeverre intensieve veehouderijen mogen uitbreiden.

  • In witte gebieden mag de oppervlakte van de stal niet toenemen, alleen als dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de eisen rondom milieu en dierenwelzijn. Deze witte gebieden zijn gelegen rond woonkernen en natuurgebieden die een toeristische en recreatieve betekenis hebben. 
  • In gele gebieden mag de staloppervlakte tot maximaal 5000 vierkante meter toenemen.
  • In groene gebieden mag de staloppervlakte tot maximaal 7500 vierkante meter toenemen. 

Alle gemeenten

Het doel van ons nieuwe beleid is om ervoor te zorgen dat de uitbreiding van de intensieve veehouderij niet ten koste gaat van het landschap, de woonomgeving, toerisme en recreatie. Deze aangescherpte regels gelden voor alle gemeenten in de provincie Groningen.