Uitnodiging Statenvergadering 21 april

Op 21 april spreken Provinciale Staten tijdens de Statenvergadering over de rol van de provincie als middenbestuur. De voorzitter van Provinciale Staten, Max van den Berg, opent de vergadering om 9.30 uur.

Op 21 april spreken Provinciale Staten tijdens de Statenvergadering over de rol van de provincie als middenbestuur. De voorzitter van Provinciale Staten, Max van den Berg, opent de vergadering om 9.30 uur.

De vergadering vindt plaats in de Statenzaal, Martinikerkhof 12 Groningen. Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering te volgen vanaf de publieke tribune.