Uitgezette zeeforellen in Drentse beken groeien snel

Het gaat goed met de jonge zeeforellen die in april zijn uitgezet in Drentse beken. Onderzoekers vonden bij een monitoring eind oktober jonge visjes van zo’n 13 centimeter lengte.

 

Het gaat goed met de jonge zeeforellen die in april zijn uitgezet in Drentse beken. Onderzoekers vonden bij een monitoring eind oktober jonge visjes van zo’n 13 centimeter lengte.

Lauwersmeer en Waddenzee

Volgens Jan Kamman van Sportvisserij Nederland zwemmen de visjes over anderhalf jaar, als ze tussen de 15 en 20 centimeter groot zijn, via de bovenlopen van het Peizerdiep naar het Lauwersmeer en de Waddenzee. “Daar blijven ze twee jaar en dan zwemmen ze terug naar de paaiplaatsen in de Drentse beken. We hopen dat er zo een zichzelf in stand houdende zeeforelpopulatie ontstaat. Over een paar jaar wordt pas duidelijk of dit lukt. Maar stap één is vooralsnog succesvol”.

Symbool

De zeeforel staat symbool voor de verbinding tussen Waddenzee en de Drentse beken. Onlangs zette gedeputeerde Henk Staghouwer als starthandeling voor dit project samen met vertegenwoordigers van landelijke en regionale sportvisserijorganisaties, waterschappen, Staatsbosbeheer en de Waddenvereniging, duizend zeeforellen uit in het Lauwersmeer. 

Kijk voor meer informatie op: www.vissen.nl.