Uitbreiding en nieuwe arbeidsplaatsen bij chemiebedrijf Syncom

Het Groninger bedrijf Syncom, dat zich bezighoudt met organische chemie, gaat uitbreiden. Het bedrijf gaat nieuwe producten ontwikkelen en krijgt er zestien tot twintig arbeidsplaatsen bij. Na de uitbreiding in 2015 is het bedrijf sterk gegroeid, waardoor er behoefte is aan een verdere uitbreiding. De provincie draagt 206.000 euro bij vanuit het budget Regionale Investeringssteun Groningen (RIG), bedoeld voor bedrijven op het Zernike Science Park en in de Eemsdelta.

Investeringen

De uitbreiding van het bedrijf betreft investeringen in apparatuur, laboratoria en duurzame aanpassingen aan en in het gebouw, zoals de plaatsing van zuurkasten, opslagruimtes en werkbanken. Ook wordt de investering gebruikt om de markt rondom chemie op basis biomassa (biobased chemie) verder te laten groeien. De verwachting is dat hierdoor ook extra werkgelegenheid ontstaat bij partijen waar Syncom mee samenwerkt.

Reductie van CO2

Syncom is actief betrokken bij een aantal projecten om de CO?-reductie binnen onder andere de chemische industrie te verminderen. Een aantal van deze projecten wordt uitgevoerd op de nieuw in te richten locatie. Daarnaast wordt ook ge├»nvesteerd in een apparaat dat heel kritisch de uitstoot van CO2. Hierdoor wordt het productieproces veel milieuvriendelijker en goedkoper.

Syncom

Syncom is een bedrijf dat voortkomt uit de Rijksuniversiteit Groningen. In de afgelopen 25 jaar heeft het bedrijf het merendeel van de omzet verkregen uit de farmaceutische industrie. Syncom assisteert farmaceutische concerns en biotechnologie-bedrijven in de vroege fase van de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Syncom opereert internationaal. De omzet wordt voornamelijk gemaakt in de Verenigde Staten en West-Europa. Daarnaast werkt het bedrijf samen met diverse partijen om ook duurzamer te produceren.