Uitbreiding elektriciteitsnetwerk noodzakelijk door stijging elektriciteitsverbruik

De vraag naar elektriciteit verdubbelt tussen nu en 2050. Dat blijkt uit onderzoek  (PDF PDF-bestand, 4 MB)van CE Delft en Quintel. Zij hebben op verzoek van de provincies Groningen en Drenthe vier toekomstscenario’s laten uitwerken over de vraag en aanbod van energie. De vraag naar energie neemt toe doordat er meer elektriciteit nodig is voor het verwarmen van gebouwen, het vervoer en de industrie. Daarom zijn uitbreiding van de netcapaciteit en vernieuwing van de energie-infrastructuur noodzakelijk.

Waterstof

In het nieuwe energiesysteem moeten het stroom- en gasnet meer op elkaar afgestemd worden, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van waterstof. Waterstof is in Noord-Nederland heel kansrijk, omdat alle ingrediënten voor een waterstofeconomie hier aanwezig zijn. Dit zijn conclusies uit een studie naar een toekomstbestendig energiesysteem voor Groningen en Drenthe.

Toekomstbeeld

De studie van CE Delft en Quintel geeft een toekomstbeeld van het energiesysteem in Groningen en Drenthe. Om de consequenties voor het energienetwerk in kaart te brengen, zijn de  vraag- en aanbodscenario's voor 2050 doorgerekend. Daarbij zijn de klimaatdoelen voor 2050 het uitgangspunt. Uit de studie blijkt dat in alle scenario's het elektriciteitsnetwerk op alle niveaus verbeterd moet worden. Dit is nodig om te kunnen voldoen aan alle toekomstige ontwikkelingen, zoals de stijging van het elektriciteitsverbruik en de toename van de productie van duurzame energie. Het gebruik van wind- en zonne-energie zorgt ervoor dat er schommelingen ontstaan in het energienet. Om dit op te vangen moeten de warmte, gas- en elektriciteitsinfrastructuur op elkaar worden afgestemd. Volgens de studie is waterstof een passend alternatief voor gas in industriële productie en ook geschikt om duurzaam opgewekte energie op te slaan. Noord-Nederland is volgens het onderzoek heel geschikt om de benodigde infrastructuur voor waterstof te ontwikkelen.

Samenwerking

De studie is uitgevoerd in opdracht van de provincies Drenthe en Groningen, Groningen Seaports,
netbeheerders TenneT en Enexis, en de Gasunie. Deze partijen hebben samengewerkt met
vertegenwoordigers van het Rijk, de industrie en de landbouw. Uit de studie blijkt dat deze samenwerking essentieel is om tot een samenhangend beleid te komen. De opdrachtgevers van de studie roepen alle betrokken partijen dan ook op te blijven samenwerken aan het energiesysteem van de toekomst.