Twintig nieuwe waterstofbussen in Groningen en Drenthe

De provincies Groningen en Drenthe krijgen er twintig nieuwe waterstofbussen bij. De bussen gaan volgend jaar al rijden. Op 20 november ondertekende minister Stientje van Veldhoven van Milieu en Wonen hiervoor een samenwerkingsovereenkomst met gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk van de provincie Groningen en gedeputeerde Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland. In totaal komen er in Nederland vijftig waterstofbussen bij.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst waterstofbussen

Verduurzaming

De komst van vijftig nieuwe waterstofbussen is belangrijk voor het verduurzamen van het vervoer in Nederland. Met deze afspraak komt emissieloos openbaar vervoer weer een stap dichterbij. Dat is goed voor het klimaat en schone lucht. Op dit moment rijden er in Nederland acht waterstofbussen rond, waarvan twee in Groningen. Volgens minister Van Veldhoven heeft waterstof de toekomst als het gaat om zware vervoermiddelen als bussen en vrachtwagens. Deze voertuigen kunnen lange afstanden afleggen, zonder het klimaat en de luchtkwaliteit te belasten.

Lange afstanden

Elektrische auto's die rijden op een batterij zijn geschikt voor kleinere afstanden. Elektrische voertuigen die op waterstof rijden kunnen op één tank afstanden boven de 400 kilometer afleggen, zonder uitlaatgassen uit te stoten. Dat geldt ook voor zware voertuigen, zoals bussen. De techniek van de waterstoftankstations kan later worden gebruikt voor vrachtwagens, schepen en treinen. Daarnaast zorgt het gebruik van waterstof voor minder belasting van het elektriciteitsnetwerk.

Energietransitie

De waterstofbussen in Groningen zijn al besteld en ook de bijbehorende waterstoftankstations zijn aanbesteed. Later komen er nog tien bussen bij, die in de regio Emmen gaan rijden. De provincie Groningen heeft de ambitie om voorop te lopen in de energietransitie, de overgang van fossiele energie naar schone en hernieuwbare energie. De afspraak met het Rijk over de waterstofbussen is voor gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk een concrete invulling van deze ambitie. "De bussen en de waterstofvulpunten zijn voor ons een fundamentele bouwsteen in de waterstofeconomie van de toekomst. Ook Europa geeft ons hierbij een belangrijke steun in de rug door ons aan te wijzen als eerste Hydrogen Valley van Europa en daar zijn we trots op.”

Samenwerking

De investering in waterstofbussen is mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen Europese instellingen, de provincies Groningen en Zuid-Holland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De EU draagt 7,5 miljoen euro bij; de provincies en het ministerie ieder 3,75 miljoen euro. De provincies dragen daarnaast ook financieel zorg voor de exploitatie van de bussen.

Vanaf 2030 emissievrij

In 2016 maakte het Rijk afspraken met opdrachtgevers in het openbaar vervoer dat na 2025 elke nieuwe bus uitstootvrij gaat rijden. Vanaf 2030 moeten alle bussen in het openbaar vervoer emissievrij rijden. Op dit moment rijden er zo’n 500 zero-emissiebussen in Nederland, waarvan de meeste elektrisch, op batterij. Naar verwachting verdubbelt dat aantal in 2020. Er zijn op dit moment acht waterstoftankstations in Nederland. De komende twee jaar moeten dat er twintig worden.