Tweeënhalve ton subsidie voor dorps- en buurthuizen

Dorps- en buurthuizen kunnen een beroep doen  op een nieuwe subsidieregeling van de provincie Groningen. Hiervoor is in totaal € 250.000 beschikbaar: € 200.000 vanuit het Coronafonds en € 50.000 vanuit de regeling Bewonersinitiatieven Nationaal Programma Groningen. Het geld is bedoeld voor anderhalvemetermaatregelen en voor het organiseren van activiteiten. De regeling gaat per 1 maart in. 

Contact houden

Dorps- en buurthuizen staan onder druk door de coronacrisis. Tegelijkertijd kunnen zij een belangrijke rol spelen om te voorkomen dat dorps- en wijkbewoners in coronatijd het contact met hun omgeving verliezen. De bijdrage uit het Coronafonds helpt hierbij. 

Anderhalvemetermaatregelen

Per dorps- of buurthuis is er maximaal €1.250 beschikbaar voor kosten die zijn gemaakt om anderhalvemetermaatregelen te nemen en voor activiteiten die de gevolgen van de coronacrisis dragelijker maken voor inwoners. De regeling geldt van 1 maart tot en met 1 augustus 2021.

Coronafonds

Het Coronafonds van de provincie is bedoeld om bedrijven en organisaties sterker uit de coronacrisis te laten komen. Daarbij ligt de nadruk op vrijetijdseconomie, scholing en het behoud van werkgelegenheid. De verdeling van het coronafonds - in totaal € 11,5 miljoen - gaat in nauwe samenwerking met bedrijven, organisaties en gemeenten. Vanuit het fonds is € 250.000 beschikbaar voor dorps- en buurthuizen.