Twee winnaars Groninger blockchaincompetitie bekendgemaakt

De twee winnaars van de blockchaincompetitie Small Business Innovation Research (SBIR) zijn bekend. Stichting Forus met het Kindbudget Zuidhorn en Summitto met de aanpak van btw-fraude werden verkozen uit vijf finalisten. De competitie is opgezet door de provincie en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en bedoeld om vraagstukken rond overheidsdienstverlening, duurzame energie en zorg op te lossen via blockchaintechnologie. De twee winnaars ontvangen samen 250.000 euro voor de ontwikkeling van twee prototypes.

Stichting Forus

Samen met de gemeente Zuidhorn wil de Stichting Forus een decentraal georganiseerd online platform voor de afhandeling van gemeentelijke diensten ontwikkelen. Forus trekt in dit traject op met Berenschot. Het gebruik van blockchain maakt de gegevens betrouwbaarder en de gemeentelijke uitvoeringspraktijk efficiĆ«nter. Daarnaast is sprake van lagere administratieve lasten, meer gebruiksgemak voor de inwoners en minder controle. Om de haalbaarheid te onderzoeken wordt gestart met het aanvragen, toekennen en afhandelen van het kindpakket in de gemeente Zuidhorn, een gemeentelijke regeling voor ondersteuning bij armoede. Als dit goed werkt, kan het platform worden uitgebreid naar andere diensten en andere gemeenten.

Summitto

Summitto wil een systeem maken om btw-fraude te voorkomen. Dit systeem zorgt ervoor dat bedrijven geen btw-aangifte meer hoeven te doen, omdat transacties real-time en op betrouwbare wijze worden vastgelegd via blockchain. Een voordeel van het gebruik van een blockchain is de transparantie die het brengt. Belastingplichtigen kunnen niet alleen op een vertrouwelijke wijze hun transacties doorgeven aan de belastingdienst, maar andersom krijgen zij ook inzicht in de data waar de belastingdienst gebruik van maakt. Zo kan de overheid gemakkelijk verantwoording afleggen over haar activiteiten. In de volgende fase gaat er onder meer gewerkt worden aan de gebruiksvriendelijkheid van het systeem (ook tests draaien met gebruikers, protocollen opstellen) en het definiĆ«ren van het bijbehorende protocol. De Belastingdienst heeft aangegeven bereid te zijn op een proefproject te starten bij aanvang van deze fase.

Wat is blockchain?

Blockchain is een softwaretechnologie om gegevens onwrikbaar vast te leggen voor het verrichten van veilige digitale transacties. Informatie kan wel worden vastgelegd en geactualiseerd, maar niet worden gemanipuleerd. Het bijhouden van gegevens in registers en het uitvoeren van transacties kan plaatsvinden zonder tussenkomst van een vertrouwde derde partij, met centrale registratie, zoals bijvoorbeeld een bank, een notaris of een certificaatuitgever.