Twee tramlijnen mogelijk gekoppeld

De Stuurgroep Regiotram gaat onderzoeken of de twee lijnen van een mogelijke toekomstige Regiotram te koppelen zijn. In de stuurgroep zitten de gedeputeerden Marc Jager en William Moorlag van de provincie Groningen en wethouders Karin Dekker en Frank de Vries van de stad Groningen. Bewonersorganisatie Beijum (BOB) deed het voorstel om lijn 1 en 2 te koppelen via een gezamenlijke halte ter hoogte van de Bloemsingel en de noordingang van het UMCG. De Bewonersorganisatie Beijum stelt voor Lijn 1 via het UMCG naar Zernike te laten rijden, en Lijn 2 door de binnenstad naar Kardinge. De stuurgroep heeft het idee van de Bewonersorganisatie Beijum uitgewerkt in een aantal schetsen en wil het betrekken bij de inspraak.

Twee lijnen

In juni 2009 heeft de gemeenteraad gekozen voor een tracé voor Lijn 1. Die gaat lopen van het Hoofdstation naar de Grote Markt naar Zernike. Lijn 2 moet gaan lopen tussen het Hoofdstation, het UMCG en Kardinge. Over het precieze tracé heeft de Stuurgroep Regiotram nog geen beslissing genomen. Voor Lijn 1 is inmiddels een Voorlopig Ontwerp gemaakt. Een belangrijke aanpassing daarin is de inrichting van de Oosterstraat. Die krijgt over bijna de volle lengte (240 meter) een zogenaamd strengelspoor. Daarbij worden de twee sporen in tegengestelde richting in elkaar gestrengeld, waardoor meer ruimte ontstaat voor voetgangers en voor laden en lossen. Ondernemers en omwonenden hadden daar om gevraagd.

Besluitvorming

De gemeenteraad van Groningen en Provinciale Staten moeten nog wel een besluit nemen over de komst van de tram. Naar verwachting gebeurt dat in juli. Dan moeten ook de kosten van de Regiotram bekend zijn. Als Provinciale Staten instemmen met de komst van de Regiotram, dan zullen ze tegelijkertijd een keuze maken voor een voorkeurstracé voor Lijn 2.

Inspraak

Voorafgaand aan de besluitvorming van de gemeenteraad en Provinciale Staten organiseert de gemeente Groningen een inspraakperiode over het Voorlopig Ontwerp van Lijn 1 en het Voorkeurstracé voor Lijn 2. Die loopt van 22 februari tot 2 april. Op donderdag 18 februari organiseert Bureau Regiotram een informatieavond in de Martinikerk. Deze begint om 20.00 uur.

Meer informatie vindt u op de website van de Regiotram.