Twee ton subsidie voor zeven sociale projecten

De provincie Groningen stelt 200.000,- euro beschikbaar voor zeven sociale projecten in een aantal gemeenten. De projecten zijn gestart tijdens de uitvoering van het sociaal beleid 2009-2012 en succesvol gebleken. De subsidie van de provincie maakt het voor de gemeenten mogelijk de activiteiten op te nemen in het reguliere beleid en verder te ontwikkelen. Er wordt in de projecten onder meer aandacht besteed aan steunpunten voor zorg in de wijk, verbetering van gemeentelijke dienstverlening en hulp voor kwetsbare kinderen.

 

De provincie Groningen stelt 200.000,- euro beschikbaar voor zeven sociale projecten in een aantal gemeenten. De projecten zijn gestart tijdens de uitvoering van het sociaal beleid 2009-2012 en succesvol gebleken. De subsidie van de provincie maakt het voor de gemeenten mogelijk de activiteiten op te nemen in het reguliere beleid en verder te ontwikkelen. Er wordt in de projecten onder meer aandacht besteed aan steunpunten voor zorg in de wijk, verbetering van gemeentelijke dienstverlening en hulp voor kwetsbare kinderen.

Thuis Haren

Een bedrag van 25.000,- euro gaat naar het project Thuis Haren, dat zich bezighoudt met de verbetering van de sociale samenhang in Haren. Probleemjongeren krijgen begeleiding, zowel individueel als in groepsverband. Ook worden bepaalde collectieve voorzieningen verder ontwikkeld, zoals de tuin- en klussendienst en een speciale service bus voor ouderen.

Kwetsbare kinderen

Voor het project Aandacht voor Kwetsbare Kinderen in de Wijk in Bedum is een subsidie van 15.000,- euro beschikbaar. Het project richt zich op kwetsbare kinderen die opgroeien in een moeilijke thuissituatie, waarbij bijvoorbeeld sprake is van huiselijk geweld, ziekte of armoede. Er wordt niet direct zware hulpverlening ingeschakeld, maar er wordt onder meer gekeken of er vanuit de directe omgeving steun kan komen.

Vijf overige projecten

Verder kunnen welzijnsprojecten in Groningen (25.000,- euro), Ten Boer (31.000,- euro), Winsum (30.000,- euro), Hoogezand-Sappemeer, Slochteren (samen 44.000,- euro) en Zuidhorn (30.000,- euro) een bijdrage tegemoet zien. Het zijn allemaal succesvolle projecten die gestart zijn als onderdeel van het provinciale sociale beleid dat in 2012 is afgerond.