Twee tanks North Refinery veilig leeg- en schoongemaakt

De twee tanks op het terrein van het failliete bedrijf North Refinery in Farmsum, die begin november in beheer kwamen van de provincie Groningen vanwege de risico's voor het milieu, zijn schoon en veilig verklaard. Hiermee is de bestuursdwang die de provincie North Refinery had opgelegd, beëindigd.

Bestuursdwang

Vorige maand nam de provincie het leeghalen en schoonmaken van twee specifieke tanks op het bedrijventerrein van North Refinery over van de curator. In de ene tank zat een licht ontvlambare stof, in de andere een sterk riekende vloeistof. De veiligheids- en milieurisico’s werden veroorzaakt door een combinatie van factoren. De staat van het onderhoud van de tanks liep door het uitblijven van onderhoud terug, technische maatregelen om hevige geuroverlast te voorkomen werden niet snel genoeg genomen en tijdens sloopwerkzaamheden werden elektriciteitskabels geraakt, waardoor acuut gevaar op elektrocutie ontstond.

Leeghalen tanks

In de afgelopen maand heeft het bedrijf Reym de beide tanks leeggehaald en de inhoud afgevoerd naar een verwerker in Nederland. Ook heeft het bedrijf de tanks aan de binnenkant schoongemaakt. Deze week zijn beide tanks gekeurd en schoon en gasvrij verklaard. Hiermee zijn de acute milieu-en veiligheidsrisico's weggenomen en komt er een einde aan de bestuursdwang die de provincie had opgelegd. De curator heeft nu de verantwoordelijkheid voor de milieuveiligheid op het terrein. De provincie blijft hier toezicht op houden.