Twee spannende weken

Maandag ben ik Sinterklaas geweest op de twee basisscholen in Peize. Dat doe ik al meer dan 10 jaar en het blijft leuk.

 

Maandag ben ik Sinterklaas geweest op de twee basisscholen in Peize. Dat doe ik al meer dan 10 jaar en het blijft leuk.

Het was een spannende week. Dinsdag stond de brief van het Bestuurlijk overleg RUDVGG – provincie (BO RUD) over het takenpakket en de organisatievorm op de agenda van de meeste colleges van B&W en GS.

Zelf was ik die dag in Utrecht voor het maandelijkse overleg met mijn collega-projectleiders. Uitgebreid stilgestaan bij het beleggen van de BRZO- en VT-chemietaken. Vijf RUD’s verspreid over het land gaan die taken coördineren. In Noord-Nederland door de RUD Groningen is afgesproken. Daarbij blijven de Drentse en Friese medewerkers werken in hun eigen RUD’s. In andere landsdelen komen die medewerkers wel in dienst bij de coördinerende RUD, gedetacheerd bij de RUD’s in het gebied waarvan de BRZO- en VT-chemiebedrijven zijn gevestigd. In Zuid-Nederland is nog discussie over de RUD die als coördinator gaat optreden.

’s Middags heeft Elie van Strien, commandant van de brandweer Rotterdam Rijnmond en bestuurslid risicobeheersing van de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding, een presentatie gehouden over de relatie met de RUD’s. Een onderwerp dat bij de vormgeving van de RUD’s zeker aandacht verdient.

Daarna gediscussieerd over de positie van de RUD’s in de bredere context. Die discussie zetten wij in onze volgende vergadering voort.

Woensdag met Jan Beldman gewerkt aan het advies over het takenpakket en de organisatievorm. Jan in Arnhem en ik in Groningen en via de mail teksten uitgewisseld. Aan het einde van de dag was het concept-advies klaar.
In de loop van de dag druppelen via de projectgroepleden de besluiten van de colleges binnen. Een meerderheid van de gemeenten kan zich vinden in het voorstel van het BO RUD: één RUD met als juridische vorm een openbaar lichaam, die alle VTH-milieutaken voor de gemeenten en provincie uitvoert. Een minderheid blijft voorstander van de centrumgemeente.

Ook zijn er een aantal gemeenten die alleen de basistaken bij de RUD willen beleggen. Enkele gemeenten hebben nog opmerkingen bij de intentieverklaring. Kortom werk aan de winkel. Het BO RUD wil dat alle gemeenten en de provincie op 16 december tijdens de bestuursconferentie de intentieverklaring ondertekenen. De essentie daarvan is één RUD met als juridische vorm een openbaar lichaam die alle VTH-milieutaken voor de gemeenten en provincie uitvoert. Maandagmorgen vroeg (12 december) is er al overleg tussen het bestuur van de VGG en GS en vervolgens een extra vergadering van het BO RUD. Daarna volgen gesprekken met een aantal gemeenten.

Donderdag in de projectgroep het concept-advies besproken. De projectgroep kan zich er op hoofdlijnen in vinden. Op 21 december, na de bestuursconferentie, bespreekt het BO RUD het concept-advies en als alles volgens planning verloopt, gaat het advies nog voor de kerst naar de colleges van B&W en GS.

’s Middags Hans Schrikkema, één van de directeuren van de provincie, bijgepraat over ons project en met Jeroen Lalleman, de secretaris van de VGG, vooruitgekeken naar de volgende projectfasen en de personele en financiële inzet die ik daarbij verwacht van de gemeenten.

Vrijdag eerst met coördinerend gemeentesecretaris Lenie Kootstra gebeld om haar over de nieuwste ontwikkelingen bij te praten. Later op de dag hetzelfde gedaan met provinciesecretaris Henk Jan Bolding. Tussendoor even kort contact met mijn beide bestuurlijke opdrachtgevers wethouder Jan Bessembinders en gedeputeerde Mark Boumans. Iedereen voelt dat ons project aan de vooravond staat van een belangrijke beslissing. De agenda van het BO RUD op 12 december voorbereid en naar de leden ervan gemaild.

’s Morgens ben ik geïnterviewd door Dieuwertje Stolwijk en Patricia van Ling, twee derdejaarsstudenten bestuurskunde van de RuG . Zij doen met een groep andere studenten onderzoek naar de vorming van de RUD’s in de drie noordelijke provincies. Zij hebben al bestuurders en ambtenaren geïnterviewd van de gemeenten Groningen, Hoogezand-Sappemeer en Vlagtwedde. Dat is te merken. Patricia en Dieuwertje zijn goed op de hoogte van ons project. Zij hebben het interview met mij goed voorbereid, stellen goede vragen en vragen als dat nodig is goed door. Ik ben benieuwd naar hun rapportage begin volgend jaar.

Met kerngroeplid Jan van Dijk alvast afspraken gemaakt over de voorbereiding van de volgende projectfasen. Over anderhalve week gaan wij een paar uur bij elkaar zitten om de belangrijkste discussiepunten die wij dan verwachten op een rij te zetten.

Tussen de middag geluncht met mijn (bergsport)vriend Wim Brenkman. Hij is directeur bij het waterschap Noorderzijlvest. Wim uit zijn waardering voor de brief die het BO RUD heeft gestuurd. De duidelijkheid spreekt hem aan. Vanzelfsprekend ook over onze bergsportplannen voor volgend jaar gepraat. Waarschijnlijk de Stubaier Alpen in Oostenrijk.

Na mijn lunchpauze Koos van der Broek gebeld. Koos is voorzitter van de Bijzondere Voorbereidingscommissie RUD van de ondernemingsraden (BVC). De BVC wil voor de bestuursconferentie een gesprek met de voorzitter van het BO RUD, gedeputeerde Mark Boumans. Ik heb Koos verteld dat dat gesprek volgende week kan plaatsvinden.

Tegen zessen ontvang ik een mailtje over de besluitvorming van B&W van de gemeente Oldambt. Daarmee is het overzicht van de besluiten compleet. B&W stemmen in met één RUD met als juridische vorm een openbaar lichaam. Het college wil alle Wabo-taken in de RUD beleggen als er een nevenvestiging in Oost-Groningen komt. B&W hebben nog een drietal opmerkingen bij de intentieverklaring. Kijken of daar een mouw aan te passen is …

Zaterdag voor het eerst sinds ruim een jaar weer 15 kilometer hardgelopen. Dat geeft een goed gevoel en net op tijd omdat volgende week zaterdag de clubkampioenschappen 15 kilometer van mijn Loopgroep DSTV (Door Sport Tot Vriendschap) Peize zijn. Ik zal niet om de podiumplaatsen meedoen, maar het feit dat ik er voor het eerst sinds een paar jaar weer aan kan deelnemen, geeft mij voldoening. 

Het belooft volgende week opnieuw spannend te worden met hopelijk als slotstuk de ondertekening van de intentieverklaring tijdens de bestuursconferentie op vrijdag de 16e!