Twee regelingen om deelname aan energietransitie te vergroten

Gedeputeerde Staten komen met een voorstel voor twee nieuwe financieringsregelingen. Het gaat om een lening voor huishoudens met lage inkomens voor energiebesparende maatregelen. Daarnaast is er het Ontwikkelfonds lokale energie, waarmee de provincie inwoners en energiecoöperaties helpt om deel te nemen aan duurzame en lokale energieprojecten. Met de leningen willen we ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen met de energietransitie. Ook stimuleren we met deze leningen activiteiten om de energietransitie te versnellen en om doelstellingen van het Klimaatakkoord te halen.  

Hogere gasprijzen

Uit onlangs verschenen onderzoek van TNO blijkt dat 550.000 huishoudens in ons land te maken hebben met energiearmoede. Energiearmoede komt veel voor in de provincie Groningen. Het gaat om huishoudens met een laag inkomen en een slecht geïsoleerd huis. Deze huishoudens hebben vaak moeite om hun maandelijkse energielasten te betalen. Doordat de gasprijs steeds verder oploopt, wordt dit steeds moeilijker. De provincie wil energiearmoede tegengaan door mensen die nu niet in aanmerking komen voor een lening voor energiemaatregelen, wel in die gelegenheid te stellen. Hiervoor hebben we samen met gemeenten en kredietbanken de energiebespaarlening ontwikkeld. 

Energiebespaarlening 

Via deze regeling kunnen huishoudens met een laag inkomen een lening aanvragen voor energiemaatregelen, zoals het isoleren van het huis en het dichten van kieren. Deze lening van maximaal € 2.500 is aan te vragen tegen gunstige voorwaarden. Met de maatregelen kunnen huishoudens meer besparen dan ze maandelijks betalen aan aflossing en rente (0,9%). Er is budget om maximaal 1000 leningen te verstrekken.  

Participatie duurzame energieprojecten

Een ander belangrijk aandachtspunt in de energietransitie is dat inwoners kunnen meeprofiteren bij de ontwikkeling van duurzame energieprojecten, zoals zon- en windparken. Lokale initiatieven hebben vaak niet het kapitaal om vanaf het begin mee te doen in projectontwikkeling. Hiervoor richt de provincie een nieuw ontwikkelfonds op. Het 'Ontwikkelfonds lokale energie' moet het voor energiecoöperaties makkelijker maken om vroegtijdig te participeren in duurzame energieprojecten. Zo kunnen inwoners meer kunnen profiteren. Het ontwikkelfonds wordt onderdeel van het al bestaande Fonds Nieuwe Doen. Vanuit het fonds is € 4,5 miljoen beschikbaar voor energiecoöperaties. 

Begin 2022 worden de regelingen opengesteld en volgt meer informatie over de aanvraagvoorwaarden.