Twee nieuwe projectdeskundigen

Het maandag geplande overleg met de vakbondsbestuurders ging niet door. Alie de Jong van CNV Publieke Zaak had al eerder afgezegd en Jan Grobben van AbvaKabo FNV zou ook haar belangen vertegenwoordigen, maar was maandag ziek. Jammer dat het overleg niet doorging, omdat de vorming van een Bijzonder Georganiseerd Overleg op korte termijn moet worden geregeld.

 

Het maandag geplande overleg met de vakbondsbestuurders ging niet door. Alie de Jong van CNV Publieke Zaak had al eerder afgezegd en Jan Grobben van AbvaKabo FNV zou ook haar belangen vertegenwoordigen, maar was maandag ziek. Jammer dat het overleg niet doorging, omdat de vorming van een Bijzonder Georganiseerd Overleg op korte termijn moet worden geregeld.

’s Middags kennis gemaakt met Petra Woldendorp, projectleider van het deelproject Relatie RUD – latende organisaties. Als manager Publiekszaken bij de gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft zij ervaring met de relatie front office – back office. Die ervaring kan zij goed gebruiken bij het deelproject.

Dinsdag kerngroepvergadering. Voor het eerst nam Gea Koeling daaraan deel. Gea is de opvolger van Liesbeth Groote Schaarsberg als projectdeskundige namens de gemeenten.

Na de korte kerngroepvergadering volgde het gunningsgesprek met Mark Leemans van KplusV organisatieadvies. Het bureau gaat fase 4 ondersteunen. Direct ook afspraken gemaakt over de start van de fasen 3 en 4. De eerste activiteiten zijn een bijeenkomst van de projectleiders van de deelprojecten op 24 februari en een startbijeenkomst voor alle deelnemers aan de deelprojecten op 5 maart. Programma van 5 maart globaal doorgesproken.

Woensdag naar een introductiebijeenkomst van het nieuwe intranet van de provincie geweest. Ziet er goed uit. Het intranet krijgt meer het karakter van de sociale media met onder andere de mogelijkheid om groepen te maken.
Woensdag is ook bekend geworden dat Jan Smittenberg de nieuwe projectdeskundige van de provincie in de kerngroep wordt. Jan van Dijk de huidige projectdeskundige van de provincie neemt per 1 augustus een jaar onbetaald verlof om van Alaska naar Argentinië te gaan fietsen. Tot dan blijft hij actief in een paar deelprojecten.

Donderdag overleg gehad met de Bijzondere Voorbereidingscommissie RUD van de ondernemingsraden (BVC). Teruggekeken naar de personeelsbijeenkomsten. De BVC is, evenals de projectgroep RUD, tevreden over de bijeenkomsten. Als het concept-bedrijfsplan in juni klaar is, organiseren wij opnieuw personeelsbijeenkomsten. Met de BVC ook gepraat over hun betrokkenheid bij het maken van het bedrijfsplan.

Vrijdagmorgen met Marcel Doosje van de afdeling Financiën en Control van de provincie de eindafrekening gemaakt van de fasen 1 en 2. Die worden afgesloten met een positief saldo.

’s Middags kwam Gea Koeling voor de eerste keer op de projectkamer RUD werken. De formaliteiten geregeld (toegangspas tot het gebouw, toegang tot provinciale netwerk) en haar wegwijs gemaakt in het gemeenschappelijke digitale werkgebied van de kerngroep RUD. Programma voor 5 maart verder uitgewerkt. Kortom, in de startblokken voor de fasen 3 en 4!