Twee nieuwe programma's voor Ondernemersregeling

De provincie heeft twee nieuwe adviestrajecten erkend waar ondernemers met subsidie aan kunnen meedoen. 'Ondernemen in zwaar weer' richt zich op ondernemers die in de problemen zijn geraakt en hun bedrijf weer financieel gezond willen maken. 'Troonopvolgers' is bedoeld voor ondernemers die overwegen hun zaak te verkopen. Beide programma's zijn opgezet voor retailondernemers, maar staan vanwege de coronacrisis ook open voor andere ondernemers.

Regionale economie versterken

We vinden het als provincie Groningen belangrijk om de regionale economie en werkgelegenheid duurzaam te versterken. Daarom ondersteunen we deelnemers aan beide programma's voortaan met subsidie vanuit de Groninger Ondernemersregeling. Beide adviestrajecten zijn onderdeel van het eerder geaccrediteerde programma 'Jouw Zaak Jouw Toekomst' van MKB Noord.

Over de programma's

Beide trajecten richten zich op het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden. In het traject 'Ondernemen in zwaar weer' leren ondernemers goed om zich heen te kijken en dit te vertalen in kansen voor hun bedrijf. Ze werken aan een aanpak hoe ze deze zware (financiële) tijden te boven kunnen komen. In het traject 'Troonopvolgers' leren ondernemers hun bedrijf goed kennen. Ze krijgen onder meer inzicht in de waarde van hun bedrijf. Ook wordt onderzocht hoe ze hun bedrijf willen verkopen.

Halve prijs

Deelname aan het traject 'Ondernemen in zwaar weer' ‎€ 1.600. Het traject 'Troonopvolgers' kost ‎€ 600. Door een beroep te doen op de Groninger Ondernemersregeling betalen de ondernemers respectievelijk nog ‎€ 800 of ‎€ 300. Een ondernemersvoucher aanvragen kan via de subsidiepagina.

Aantal deelnemers

Het Regionaal Ondernemings Instituut (ROI), dat beide programma's uitvoert, verwacht in 2020 een deelname van 15 tot 20 retailers aan 'Ondernemen in zwaar weer' en 5 retailers aan 'Troonopvolgers'. De ervaring leert dat een succesvol doorlopen traject bijna altijd leidt tot innovaties in de bedrijfsvoering. Bedrijfsopvolging leidt tot behoud van werkgelegenheid en vaak tot innovatie door een jongere bedrijfsopvolger.

Groninger Ondernemersregeling

De Groninger Ondernemersregeling bevat subsidies tot ‎€ 5.000 voor ondernemers die zich verder willen ontwikkelen of de (jeugd)werkloosheid willen verminderen door leerlingen een meester-gezeltraject aan te bieden. Hiervoor zijn diverse programma's erkend die ondernemers kunnen volgen. Zowel aanbieders van een programma, als ondernemers die met subsidie een programma willen volgen, kunnen zich aanmelden via onze website.