Twee nieuwe programma's voor Groninger Ondernemersregeling

De provincie Groningen heeft twee nieuwe programma's erkend waaraan ondernemers met subsidie kunnen meedoen. Met de 'Innovatieplantage' en 'Business coaching voor starters' wil bureau Kiemkr8 ondernemerschap stimuleren. De provincie Groningen vindt het belangrijk om de regionale economie en werkgelegenheid te versterken. Daarom ondersteunen we de deelnemers aan deze twee programma's voortaan met subsidie vanuit de Groninger Ondernemersregeling

Inspiratiesessie bij bedrijf

Businessplan

De Innovatieplantage richt zich op bestaande ondernemers met een nieuw idee dat zich nog moet bewijzen. Deze bedrijven ervaren vooral belemmeringen op het gebied van financiering, subsidies, tijd, het omzetten van ideeën en het inschatten van risico's. Binnen een half jaar krijgen deze ondernemers begeleiding bij het opstellen van een gedegen business- of groeiplan. In het traject leren ze over persoonlijk leiderschap, strategie en conceptontwikkeling, financiering en marketing. Startende ondernemers hebben vooral moeite met het omzetten van een creatief idee naar een businessplan en bij het vinden van financiering. Het programma Business Coaching helpt starters daarbij, zodat ze goed voorbereid kunnen beginnen met ondernemen.

Halve prijs

Deelname aan de Innovatieplantage en het starterstraject kost respectievelijk € 4950 en € 2650. Door een beroep te doen op de Groninger Ondernemersregeling krijgen de ondernemers de helft van de kosten vergoed. Via onze website kunnen ze een ondernemersvoucher aanvragen. Kiemkr8 verwacht dat er jaarlijks gemiddeld 15 bedrijven meedoen. Het bureau werkt samen met de Rabobank, HFCM Communicatie, Countus accountants en adviseurs en Insights Discovery.

Groninger Ondernemersregeling 

De Groninger Ondernemersregeling bevat subsidies tot € 5000 voor ondernemers die willen vernieuwen door de start van een nieuw bedrijf, internationale export of verbetering van hun ondernemersvaardigheden. Ook richt de regeling zich op ondernemers die de (jeugd)werkloosheid willen verminderen met een meester-gezeltraject. Zowel aanbieders van een programma, als ondernemers die met subsidie een programma willen volgen, kunnen zich aanmelden via onze website.