Twee nieuwe proeven met zelfrijdende busjes

In Bourtange en de gemeente Midden-Groningen gaan zelfrijdende busjes rijden. Het gaat om twee proeven, waarvan de eerste dit jaar van start moet gaan in Bourtange. Hier wordt voor het eerst in onze provincie een zelfrijdend busje gebruikt om passagiers naar een toeristische bestemming te brengen. Tegelijk wordt bekeken of deze zogeheten shuttle ook gebruikt kan worden voor het bezorgen van pakketten. De proeven met het busje zijn een vervolg op eerdere proeven, waaronder in Scheemda, en worden gefinancierd vanuit het Nationaal Programma Groningen.

Drukkere verkeersomgeving

De proef in de gemeente Midden-Groningen gaat begin 2020 van start en duurt naar verwachting een half jaar. Bij deze proef wordt in een drukkere verkeersomgeving getest, temidden van regulier autoverkeer en met een iets hogere snelheid dan in de huidige projecten het geval is. De proef in zowel Midden-Groningen als Bourtange moeten nieuwe inzichten opleveren in de ontwikkeling van zelfrijdend vervoer en hoe dit in de praktijk ingevoerd kan worden.

Voorbereidingen

De voorbereidingen voor de proef in Bourtange zijn op dit moment in volle gang. Na de zomer starten ook de voorbereidingen voor de proef in Midden-Groningen, met onder andere het bepalen van de route, de aankoop van een shuttle en het maken van testritten. 

Toekomst

Met de diverse proeven brengt de provincie in kaart hoe deze nieuwe manier van vervoer in de toekomst kan bijdragen aan de bereikbaarheid en leefbaarheid in de provincie. Zo vindt op dit moment in Scheemda een proef met een zelfrijdende shuttle plaats, tussen de hoofdingang van het Ommelander Ziekenhuis en de dichtstbijzijnde bushalte. Deze proef is onlangs met enkele maanden verlengd en loopt tot eind 2019. Op dit traject gaat vanaf volgende maand een nieuwe shuttle rijden waarin rolstoelen geplaatst kunnen worden en waarmee op de eindpunten niet meer gekeerd hoeft te worden.  

Noordelijke testregio

De provincies Groningen, Fryslân en Drenthe zien zelfrijdend (autonoom) vervoer als een manier om de bereikbaarheid en leefbaarheid in de krimpregio’s te behouden en verbeteren. De provincies werken samen om de proeftregio voor zelfrijdend vervoer te worden. Ze roepen vervoerders, producenten en kennisinstituten op om te komen met betaalbare, slimme, flexibele en duurzame concepten op het gebied van autonoom vervoer. Daarbij gaat het om vervoer over zowel de weg, het spoor, het water en door de lucht. Noord-Nederland is de enige regio in Europa die op alle vier de modaliteiten testen doet.