Twee miljoen voor bedrijven die werkzoekenden opleiden in techniek

Vijf bedrijven gaan samenwerken om werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden tot technische vakmensen. Het gaat om een proef van drie jaar, waarbij in vijf bedrijfsscholen 130 kandidaten van alle leeftijden - ook zonder startkwalificatie - worden opgeleid. Daarvan krijgen uiteindelijk 100 kandidaten langdurig werk. Na de proefperiode is de verwachting dat jaarlijks 50 tot 100 werkzoekenden worden opgeleid en een baan vinden. De provincie stelt twee miljoen euro beschikbaar voor dit project Kansrijke Leerweg.

Bedrijfsscholen

De vijf deelnemers aan het project zijn Witec Fijnmechanische Techniek in Vlagtwedde, industrieel ontwerpbureau Pezy in Groningen, JC Electronics in Marum, constructiebedrijf De Verbinding in Groningen en afvalspecialist Virol in Scheemda. De bedrijven gaan elk een school opzetten en een traject aanbieden, bestaande uit een bedrijfsopleiding en begeleiding in de praktijk. Zo leren de deelnemers kennismaken met technische beroepen en kunnen ze een startkwalificatie en entreediploma voor het mbo behalen. Vervolgens kunnen zij verder via het reguliere onderwijs en een beroepsbegeleidende leerweg een baan vinden bij de toekomstige werkgever. Het project gaat van start vanaf komende zomer.

Tekort aan vakmensen

Eelco Eikenaar, gedeputeerde voor arbeidsmarkt en onderwijs, is enthousiast over deze samenwerking tussen bedrijven, gemeenten en het UWV: "De bedrijven worden in hun groei belemmerd door het tekort aan geschoolde vakmensen op de arbeidsmarkt. Door de krachten te bundelen ontwikkelen zij hier een oplossing voor én bieden ze werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt een reëel perspectief op werk".  

Structurele werkgelegenheid

Ook Patrick Brouns, gedeputeerde voor ondernemerschap en innovatie, is te spreken over het project Kansrijke Leerweg: "Ruim een jaar geleden signaleerden we als provincie de behoefte van ondernemers aan opgeleide technische vakmensen en de behoefte van scholen aan de mogelijkheid voor leerlingen om ervaring op te kunnen doen in de praktijk. Ik waardeer het bijzonder dat het bedrijfsleven het initiatief heeft genomen deze behoeften bij elkaar te brengen. Vanwege de technische oriëntatie zal dit project structurele werkgelegenheid opleveren".

Groningen@Work

De totale kosten van het project bedragen vier miljoen euro. De bijdrage van de provincie van twee miljoen euro komt uit het Ruimtelijk Economisch Programma Zuiderzeelijn (REP-ZZL), de compensatiegelden voor het niet-doorgaan van de Zuiderzeelijn. Het project valt onder Groningen@Work, het provinciale programma voor economie en arbeidsmarkt 2016-2019. De subsidieverlening door de provincie wordt nog besproken in Provinciale Staten.