Twee miljoen voor aanpak woningmarkt krimpgebieden

Wanneer er niet wordt ingegrepen in de particuliere woningmarkt in de drie Groninger krimpgebieden dan gaat dat in 2030 ruim 1 miljard euro kosten. De aanpak van de leegstand kost 737 miljoen euro. Dat blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Stec Groep. De provincie zet daarom een speciaal transitiefonds in om in te kunnen grijpen in de particuliere woningmarkt. Daarvoor is eerst twee miljoen euro beschikbaar. Het is de bedoeling ook andere overheden en private partijen mee te laten doen in het fonds.

Wanneer er niet wordt ingegrepen in de particuliere woningmarkt in de drie Groninger krimpgebieden dan gaat dat in 2030 ruim 1 miljard euro kosten. De aanpak van de leegstand kost 737 miljoen euro. Dat blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Stec Groep. De provincie zet daarom een speciaal transitiefonds in om in te kunnen grijpen in de particuliere woningmarkt. Daarvoor is eerst twee miljoen euro beschikbaar. Het is de bedoeling ook andere overheden en private partijen mee te laten doen in het fonds.

Verschillende scenario's onderzocht

Vanaf nu tot aan 2040 komen in de drie krimpgebieden De Marne, Eemsdelta en Oost-Groningen circa 14.000 van de 60.000 koopwoningen leeg te staan. Bijna 1 op de 4 woningen is dan niet meer bewoond. Het gaat om losse woningen in kleine dorpen, maar ook om complete gebouwen en straten in grotere kernen. De Stec Groep heeft onderzocht hoeveel de verschillende scenario's kosten in 2030. Bij niet ingrijpen - dat wil zeggen: de markt al het werk laten doen - zijn de kosten ruim 1 miljard euro, bij een beperkte sloop en aanpassing van woningen 945 miljoen euro. Wanneer de woningmarkt grootschalig wordt aangepakt, door vernieuwing en aanpassing van de woningvoorraad, kost dat 737 miljoen euro.

Steun is nodig

Gedeputeerde Eelco Eikenaar legt uit: "Om de leefbaarheid in Groningen op peil te houden is niets doen geen optie. De provincie wil daarom coalities sluiten met overheden en instellingen om de particuliere woningvoorraad aan te pakken en kleiner te maken. Daar is dus steun bij nodig van vele partijen. Ook de rijksoverheid wordt aangesproken op haar verantwoordelijkheid".

Ervaring opgedaan

De provincie heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met de aanpak van de particuliere woningmarkt. Zo is er volop gewerkt aan de verduurzaming, samenvoeging en sloop van woningen. Nu vindt de provincie het tijd om de financiering van de grote noodzakelijke beweging op de woningmarkt voor elkaar te krijgen.