Twee miljoen euro subsidie voor verduurzamen intensieve veehouderij

De provincie Groningen stelt twee miljoen euro subsidie beschikbaar om de intensieve veehouderij in Groningen duurzamer te maken. Ondernemers kunnen subsidie aanvragen om maatregelen te nemen om hun bedrijf  te laten voldoen aan de eisen van het Beter Leven Keurmerk van de Dierenbescherming. Bijvoorbeeld door het buiten lopen van vee mogelijk te maken of de beschikbare ruimte voor dieren groter te maken. De subsidieregeling wordt van 12 december 2016 tot en met 14 maart 2017 opengesteld.

Overgangsfase

Volgens de Omgevingsverordening van de provincie mogen er vanaf 1 januari 2019 geen nieuwe intensieve veehouderijen meer bij komen en mogen bestaande intensieve veehouderijen hun stal niet uitbreiden. Tot die tijd is dit in een beperkt aantal gebieden nog wel mogelijk. De regeling is tot stand gekomen op verzoek van Provinciale Staten en LTO en is bedoeld om veehouders in Groningen de kans te geven om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. LTO is actief betrokken bij de totstandkoming van de regeling.

Subsidieregeling

In de regeling is twee miljoen euro beschikbaar. Daarbij investeert de subsidieaanvrager zelf 60 procent en draagt de provincie 40 procent bij. Per aanvraag is maximaal 100.000 euro subsidie beschikbaar. Voor de regeling is een lijst met investeringen opgesteld die in aanmerking komen voor subsidie. Aanvragen kunnen vanaf 12 december worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Kijk voor meer informatie op www.snn.eu/pop3.