Twee miljoen euro subsidie voor nieuwe projecten leefbaarheid

Er gaat bijna twee miljoen euro subsidie naar vijftien projecten, voor de aanpak van winkelgebieden, diverse voorzieningen en de woningvoorraad. Het gaat om projecten in verschillende Groninger gemeenten waar de leefbaarheid onder druk staat door krimpproblemen, zoals woningleegstand en het wegvallen van voorzieningen. Het geld is afkomstig uit twee subsidieprogramma's, bedoeld om de krimpproblemen in onze provincie aan te pakken.

Projecten

Het meeste geld (300.000 euro) gaat naar de stichting Multifunctioneel Centrum De Nieuwe Wierde in Grijpskerk, voor de bouw van een zorglocatie. Daarnaast zijn er subsidiebijdragen voor de gemeente Stadskanaal (87.000 euro), voor de herinrichting van het winkelgebied Menistenplein, en voor de stichting het Houtstek uit Slochteren (150.000 euro), voor een multifunctioneel dorpshuis in een historisch gebouw. Verder wordt in Stedum het haventje opgeknapt (ruim 40.000 euro) en gaan in Loppersum drie schoolpleinen op de schop (100.000 euro).

Een volledig overzicht van de projecten die subsidie krijgen is te vinden in de bijlage.

Budgetten

De subsidies zijn afkomstig de Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden en het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid. Voor het Uitvoeringsprogramma geldt dat in deze ronde projecten subsidie hebben gekregen, waarin specifiek aandacht is voor het op peil houden of verbeteren van de voorzieningen en de particuliere woningvoorraad. In oktober sluit de volgende ronde van het Uitvoeringsprogramma. Voor deze ronde geldt dat voor de aanpak van het centrumgebied van een dorp of kern, de provincie nog 3,5 miljoen euro beschikbaar heeft. Dit is de tweede en laatste ronde, daarna is dit budget op.