Twee bedrijven uit Scheemda krijgen 50.000 euro subsidie voor innovatie en verduurzaming

OBM Recycling Machinery uit Scheemda krijgt een subsidie van € 50.000 voor een innovatieve en duurzame machine waarmee papier lokaal gerecycled kan worden. Van Dinter Semo krijgt hetzelfde bedrag voor een speciale machine waarmee zaden schoongemaakt kunnen worden. Dit bedrijf staat ook in Scheemda. Het geld komt uit het programma Innovatief en Duurzaam MKB. De projecten leveren samen vier arbeidsplaatsen op.

Zaaizaden 

Van Dinter Semo produceert en verwerkt zaaizaden, waaronder glutenvrije haver. Het bedrijf, dat al ruim 100 jaar bestaat, gaat investeren in een nieuwe schoningsmachine die voor meerdere zaadgewassen bruikbaar is. De nieuwe machine verbruikt minder energie gebruiken en produceert minder geluid. Ook kan het bedrijf zijn restproducten straks op zo'n manier verwerken dat het bijdraagt aan een beter vergistingsproces van het afval van graszaad. Dit is ideaal om andere natte restproducten uit onder meer melkverwerking en bierbrouwerijen te hergebruiken. Er wordt straks 2.000 hectare extra graszaad verwerkt, wat zorgt voor vier extra fulltime arbeidsplaatsen.

Recycling

O.B.M. Recycling Machinery (OBM) installeert, repareert en ontwikkelt recyclingmachines, zoals papierpersen en versnipperaars. Gebruikte recyclingmachines worden na een reparatie of volledige revisie weer ingezet. In opdracht van Virol, inzamelaar en verwerker van afval, ontwikkelt OBM een nieuwe duurzame machine voor het bewerken van ingezameld papier en karton tot droge pulp. In deze vorm kan het papier en karton worden gebruikt in de papierindustrie om nieuwe materialen te maken. Hierdoor ontstaat een lokale kringloop. Papier dat om de hoek gemaakt wordt, wordt na gebruik ingezameld en weer teruggebracht in het proces. De papierstroom hoeft niet verscheept te worden naar China, wat tot voor kort gebeurde, waardoor er minder COwordt uitgestoten.

Innovatief en Duurzaam MKB

De subsidie komt uit het programma Innovatief & Duurzaam MKB Groningen, dat is bedoeld om innovatie en duurzaamheid in het midden- en kleinbedrijf te bevorderen. De regeling is onderdeel van Groningen@Work, het programma voor economie en arbeidsmarkt.