Twee alternatieven voor noordelijk deel weg Mensingeweer-Groningen

Er zijn twee alternatieven in beeld voor de aanpak van het noordelijk deel van de weg tussen Mensingeweer en Groningen, de N361. Het gaat hierbij om het gedeelte tussen Mensingeweer en Ranum. Beide alternatieven gaan uit van een rondweg om Mensingeweer en een rotonde bij Ranum, maar verschillen voor het tussenliggende deel.

Er zijn twee alternatieven in beeld voor de aanpak van het noordelijk deel van de weg tussen  Mensingeweer en Groningen, de N361. Het gaat hierbij om het gedeelte tussen Mensingeweer en Ranum. Beide alternatieven gaan uit van een rondweg om Mensingeweer en een rotonde bij Ranum, maar verschillen voor het tussenliggende deel.

Alternatieven

Alternatief 1 handhaaft het huidige bochtige tracé langs Maarhuizen zonder parallelweg. Alternatief 2 gaat uit van een nieuw recht tracé dat op grotere afstand van de wierde van Maarhuizen ligt. Parallel hieraan komt een doorgaande weg voor het landbouwverkeer te liggen.

Keuze

In februari dit jaar werd bekend dat het plan voor de aanpak van de gehele N361 tussen Mensingeweer en Groningen niet doorgaat, omdat de gemeente Winsum hieraan niet wil meebetalen. Veel mensen en organisaties hebben gepleit om wel snel met een plan voor het noordelijk deel te komen. Vanuit de eerder gedane tracéstudie zijn er twee opties voor het noordelijk gedeelte van de weg tussen Mensingeweer en Ranum. Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten moet in overleg met de gemeenten De Marne en Winsum hiervoor een keuze maken.

Alternatieven

In 2009 kozen Provinciale Staten bij het tracébesluit voor de N361 voor alternatief 2. Het voordeel van dit alternatief is dat er daar zonder snelheidsbeperkingen 80 kilometer per uur kan worden gereden en dat er een doorgaande parallelweg voor landbouwverkeer wordt aangelegd. Dit zorgt ervoor dat het verkeer beter doorstroomt en de weg veel veiliger wordt. Alternatief 2 kost ongeveer 12 miljoen euro, alternatief 1 kost ongeveer 8,5 miljoen euro.