Twaalf nieuwe petgaten aangelegd in Westerkwartier

Landschapsbeheer Groningen legt samen met Het Groninger Landschap twaalf nieuwe petgaten aan in de Lettelberterpetten. Petgaten zijn grote plassen in een veenlandschap die zijn ontstaan door het uitbaggeren van veen. De Lettelberterpetten is een natuurgebied van Het Groninger Landschap in het Westerkwartier met meerdere petgaten. Het gebied ontstond in de vorige eeuw door het afgraven van de veenlaag. 

Waterspitsmuis

Het veen uit de petgaten werd te drogen gelegd op de naastgelegen legakkers en werd daarna als brandstof (turf) gebruikt. Na de veenontginning is een moerasbos ontstaan met vele soorten planten en dieren. De oude petgaten zijn na honderd jaar volledig dichtgegroeid. Het opnieuw opengraven van deze petgaten is niet wenselijk omdat dit afbreuk zou doen aan de bijzondere eigenschappen ervan. Daarom is ervoor gekozen om twaalf nieuwe petgaten te graven naast de bestaande petgaten. De nieuwe petgaten maken het historische grondgebruik meer zichtbaar en zorgen ervoor dat er veel verschillende dieren en planten kunnen voorkomen, zoals de waterspitsmuis, de groene glazenmaker en de zeggekorfslak. 

Agrarisch cultuurlandschap

De aanleg van de petgaten is een onderdeel van het project 'Herstel houtsingel en aanleg petgaten in het Zuidelijk Westerkwartier'. Naast de petgaten wordt 75 kilometer elzensingel en houtsingel hersteld. Dit versterkt het agrarisch cultuurlandschap. De uitvoering van het project wordt  financieel mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en de provincie Groningen.