Twaalf leefbaarheidsprojecten krijgen in totaal 1,8 miljoen

De ontwikkeling van het dorpsplein in Bellingwolde, een dorpshuis in het voormalig wadloopcentrum in Pieterburen en het project Goud Oud, een particulier initiatief om in Warffum een woonzorgcomplex voor ouderen te realiseren. Dit zijn drie van de 12 projecten die een bijdrage krijgen van de provincie Groningen om de leefbaarheid in de krimpregio’s van de provincies verbeteren. In totaal gaat het om 1,8 miljoen euro.

De ontwikkeling van het dorpsplein in Bellingwolde, een dorpshuis in het voormalig wadloopcentrum in Pieterburen en het project Goud Oud, een particulier initiatief om in Warffum een woonzorgcomplex voor ouderen te realiseren. Dit zijn drie van de twaalf projecten die een bijdrage krijgen van de provincie Groningen om de leefbaarheid in de krimpregio’s van de provincies verbeteren. In totaal gaat het om 1,8 miljoen euro.

Ruimte aan ideeen van bewoners

Onder de twaalf projecten zijn ook diverse experimenten en vernieuwende initiatieven. De bevolkingsdaling heeft allerlei verschillende gevolgen. En zijn er dus ook allerlei verschillende oplossingen denkbaar. Bovendien willen we bewoners de ruimte geven om zelf met ideeën en oplossingen te komen.

Jaarlijks 3 miljoen

De provincie heeft tot 2020 jaarlijks 3 miljoen euro beschikbaar voor projecten die de leefbaarheid in de krimpgebieden Eemsdelta, Oost-Groningen en De Marne helpen in stand te houden of te verbeteren. De subsidies die nu zijn toegekend vormen de eerste ronde van 2013.

Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden

De subsidieregeling Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden moet de leefbaarheid in krimpgebieden verbeteren door te investeren in wonen, zorg, onderwijs, cultuur, gezondheid, kwetsbare groepen en voorzieningen. In de jaren 2011 en 2012 zijn in totaal al meer dan 60 projecten gesubsidieerd.