Tussentijdse maatregelen voor betere bereikbaarheid ring west

De hoofdlijnen voor de aanpak van de westelijke ringweg in de stad Groningen zijn vastgesteld. Zo komen er drie concrete tussentijdse maatregelen om de verbinding van de wijk Vinkhuizen met het centrum van Groningen te verbeteren. Deze tijdelijke maatregelen zijn ook goed voor de leefbaarheid van de wijk. Uit onderzoek blijkt verder dat de westelijke ringweg op de huidige plek de beste oplossing is voor de problemen die daar bestaan. Dit jaar worden de maatregelen verder uitgewerkt.

Omgeving

Gesprekken met de omgeving leverden een lijst met mogelijke tussentijdse maatregelen op. Hiervan wordt bekeken of deze inderdaad bruikbaar zijn voor de westelijke ringweg.

De drie tijdelijke maatregelen om de komende jaren de bereikbaarheid tussen Vinkhuizen en het centrum en de leefbaarheid te verbeteren zijn:  de ontsluiting van de Reitdiephaven, het sociaal veiliger maken van fietstunnels en vernieuwenden geluidsmaatregelen.

Ontsluiting Reitdiephaven

De aansluiting van de Hoogeweg op de westelijke ringweg en de uitvoegstrook naar de Stadskerk verdwijnen in de toekomst. Om te voorkomen dat de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de wijk achteruitgaan, kijken we hoe de ontsluiting van het woon- en winkelgebied Reitdiephaven op de rotonde bij de aansluiting van de Professor Uilkensweg op de provinciale weg N355 richting Zuidhorn verbeterd kan worden.

Sociaal veiliger maken van fietstunnels

De tweede tussentijdse maatregel is het verbeteren van het gevoel van veiligheid bij de drie fietstunnels op de kruising van de Siersteenlaan met de Pleiadenlaan en bij de Friesestraatweg. Dit kan door het zicht op de tunnels beter te maken door struiken te verwijderen, door het fietspad te verleggen en meer licht in de tunnel toe te laten.

Vernieuwende geluidsschermen

Daarnaast gaan we onderzoeken wat het effect is van nieuwe, innovatieve, lage geluidsschermen met lamellen die het geluid afbuigen. Hier willen we ervaring mee opdoen en zo de verdere ontwikkeling van dit soort innovaties stimuleren. De lagere geluidsschermen zijn maximaal 1 meter hoog. Zo staan ze minder in de weg en belemmeren ze minder het uitzicht.

Verbinding N355-A7

Begin 2018 is onderzoek gedaan naar de voordelen van een nieuwe westelijke ringweg op een alternatieve plek tussen de N355 en de A7. Samen met de gemeenten Westerkwartier en Groningen is afgelopen jaar nog aanvullend onderzoek gedaan naar mogelijkheden van een nieuwe verbinding tussen de N355 en de A7. Beide onderzoeken wijzen uit dat de bestaande locatie van de westelijke ringweg een betere oplossing is voor de problematiek op de westelijke ringweg dan de onderzochte alternatieven.

Planning

Het project Aanpak Ring West gaat nu van de voorverkenningsfase naar de verkenningsfase. Dit moet uiteindelijk een voorkeuralternatief opleveren. Hierbij wordt ook gekeken naar de kosten die de plannen met zich meebrengen. Het is de bedoeling dat Provinciale Staten in 2022 het voorkeursalternatief vaststellen. Daarna start de planuitwerking, waarin het voorkeursalternatief verder wordt uitgewerkt.