Tussenstap

Het proces naar de Regionale Uitvoeringsdienst blijft soms moeilijk te voorspellen. Vorige week was er de discussie over het aantal vestigingen van de Regionale Uitvoeringsdienst, deze week besloot de Managementteamgroep een tussenstap te maken.

 

Het RUD-proces blijft soms moeilijk te voorspellen. Vorige week was er de discussie over het aantal vestigingen van de RUD , deze week besloot de MT-groep een tussenstap te maken.

Na de Pinksteren dinsdag begonnen met de kerngroep. Belangrijkste gesprekspunten waren de conceptaanbiedingsbrief van de gemeenschappelijke regeling en het bedrijfsplan aan de colleges en de conceptbrief over de huisvesting en de voorzieningen voor de informatie- en communicatietechnologie. Beide kerngroepleden Gea Koeling en Jan Smittenberg hadden goed voorwerk gedaan, waardoor wij beide punten goed door konden spreken. Ook nog de agenda voor de projectgroep volgende week voorbereid.

De conceptbrief over de vergadering van de stuurgroep op 24 mei voorgelegd aan mijn beide ambtelijke opdrachtgevers Lenie Kootstra en Henk Jan Bolding. De volgende ochtend aan Mark Boumans. Hij reageerde per ommegaande, zodat ik de brief direct naar de leden van de stuurgroep kon mailen.

Woensdagmorgen opnieuw met Gea en Jan om de tafel. Dit keer om alle activiteiten op een rij te zetten die moeten worden verricht om de RUD per 1 april 2013 te laten draaien. Als hulpmiddel het bedrijfsplan gebruikt. Dat werkte prima. Aan het begin van de middag een heel eind opgeschoten.
’s Middags de klankbordgroep. Belangrijkste agendapunt was het Conceptbedrijfsplan. De klankbordgroep was tevreden over het plan.

Donderdag begon met de oprichtingsvergadering van de Commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg RUD (BGO). De werknemers- en werkgeversdelegatie zaten tegenover elkaar aan tafel. Voorzitter Mark Boumans zorgde voor een ontspannen sfeer. Het reglement en de werkwijze werden vastgesteld. De sociale regelingen worden voorbereid door het technisch beraad. Dit beraad bestaat uit de drie vakbondsbestuurders en, van werkgeverszijde, de projectleider RUD en de projectleider van de deelprojectgroep Personeel. Als alles volgens planning verloopt, kan het BGO het Sociaal statuut 25 september vaststellen. Tijdens de rondvraag drong Harm de Jonge, namens de werknemersdelegatie, aan op snelle duidelijkheid over de huisvesting van de RUD. Mark Boumans antwoordde dat er één RUD met één vestiging komt ten oosten van de stad Groningen. Alle colleges krijgen binnenkort de gelegenheid om een uitvraag voor de huisvesting te doen. Dit een verzoek om een aanbieding te doen voor de huisvesting van de RUD.

Na het BGO samen met Raymond Meijers, projectleider Personeel overleg met de vakbondsbestuurders over de sociale regelingen (technisch beraad). Het overleg verloopt in een constructieve sfeer. Wij proberen voor de zomervakantie tot een onderhandelingsresultaat te komen, dat wij vervolgens voorleggen aan onze achterbannen.

Aan het einde van de middag de MT-groep. Eerst een uitgebreide discussie over de sociale regelingen. Daarna het Conceptbedrijfsplan. De MT-groep wil meer duidelijkheid over een aantal onderwerpen voordat het Conceptbedrijfsplan als eindconcept naar de stuurgroep kan. Zij willen met name meer achtergrondinformatie over de financiële aspecten van de vorming van de RUD . Afgesproken wordt dat er een tussenstap wordt gemaakt. Begin volgende week geven de MT-groepleden hun opmerkingen aan mij door en volgende week vrijdag is er, indien nodig, een werkbijeenkomst van de MT-groep. De planning komt hier door enigszins onder druk te staan. Het is de vraag of het gaat lukken om de gemeenschappelijke regeling en het bedrijfsplan eind juni naar de colleges van Burgemeester en Wethouders en Gedeputeerde Staten te sturen. Als ik naar huis fiets overdenk ik de gevolgen van de tussenstap nog eens. Bij thuiskomst bel ik met de voorzitter van de MT-groep Lenie Kootstra om de gevolgen van het besluit van de MT-groep door te spreken.

Vrijdagmorgen met Jan Bessembinders teruggeblikt op de discussie in de stuurgroep de vorige week en mijn rol als projectleider daarin. Jan geeft mij feedback. Dat waardeer ik zeer. Mijn ambtelijke opdrachtgever Henk Jan Bolding geïnformeerd over het besluit van de MT-groep. Hij dringt er bij mij op aan de vaart er in te houden. Dat zal ik zeker doen. Aan het einde van de middag informeer ik per mail ook nog de voorzitter van de stuurgroep. Het einde van weer een enerverende week. Aansluitend ga ik met mijn bergsportvrienden klimmen in het Klimcentrum Bjoeks. In het begin voel ik mij moe, maar na een tijdje klimmen verdwijnt dat gevoel en ontspan ik. Heerlijk!