Tuin snoeien in broedseizoen vaak strafbaar

Het voorjaar brengt niet alleen het broedseizoen, maar zorgt er ook voor dat veel mensen weer in hun tuin aan de slag gaan. Dat zijn twee zaken die niet goed samengaan.

 

Het voorjaar brengt niet alleen het broedseizoen, maar zorgt er ook voor dat veel mensen weer in hun tuin aan de slag gaan. Dat zijn twee zaken die niet goed samengaan.

Wettelijk beschermd

Het broedseizoen duurt zolang de vogels broeden en dat varieert per soort. De nesten van alle inheemse vogels zijn wettelijk beschermd. Als u de heg snoeit terwijl daarin net de merels nestelen, is dat strafbaar. Ook al snoeit u er een meter overheen.

Verstoring verboden

Verstoring van het nest is verboden. Het kappen en snoeien van bomen en struiken in het broedseizoen is dus verboden als daar vogels in broeden. Het doet er niet toe als u dat niet tevoren wist, maar er al snoeiend achter komt.

Lastig vindbaar

Het is mogelijk om te inventariseren waar er in de tuin gebroed wordt en die plek tijdens het werk ongemoeid laten. Maar het zoeken, en vooral vinden van die nesten is een heel karwei. En dan nog: een nest is makkelijk gemist. Dan wordt het dus ook lastig om de tuin te snoeien zonder overtreding te begaan.

Na broedseizoen 

Het beste is om het snoeiwerk uit te stellen tot na het broedseizoen. Is dat onmogelijk, dan werkt uw gemeente wellicht met een gedragscode waaronder, onder strikte voorwaarden, uitzonderingen mogelijk zijn. Daardoor kunnen de snoeiwerkzaamheden toch in het broedseizoen plaatsvinden.