Tuin borg Welgelegen in Sappemeer opgeknapt

Stichting Het Groninger Landschap gaat de historische tuin van veenborg Welgelegen in Sappemeer herstellen. De stichting krijgt hiervoor een subsidie van € 150.000 van de provincie. De tuinvakken worden hersteld, de stinzenplanten komen terug, de bomenlanen en singels worden aangepakt en het originele padenpatroon wordt teruggebracht. Verder komen er zitbankjes en een loopbrug. Ook de binnenplaats, het terras en de parkeerplaats worden ingericht. De werkzaamheden hiervoor worden zo veel mogelijk uitgevoerd met behulp van vrijwilligers. Het herstel van de borg en de tuin kost in totaal bijna € 400.000.

Vervening

De borg Welgelegen in Sappemeer is een van de laatst overgebleven veenborgen in Groningen. De borg werd in 1655 gesticht tijdens de vervening van het voormalige Bourtanger Veen. Sinds 2003 zijn de borg met de tuin een Rijksmonument. In 2017 nam Het Groninger Landschap de borg over van de
vereniging Odd Fellows. De restauratie van de borg en een aantal bouwelementen in de tuin is inmiddels begonnen. Hiervoor kreeg Het Groninger Landschap een bijdrage gekregen uit de subsidieregeling GRRG.

Vrij toegankelijk

Voor het herstel van de tuin is uitgebreid historisch onderzoek gedaan. Op basis daarvan is een plan opgesteld om de tuin weer ter herstellen naar de stijl van omstreeks 1917. Er is voor deze tijdsperiode gekozen, omdat uit deze tijd nog de meeste elementen bewaard zijn gebleven. De tuin is vrij toegankelijk voor bezoekers. Het borggebouw blijft deels in gebruik als verenigingsgebouw van de
Odd Fellows, maar wordt daarnaast ook opengesteld voor bijeenkomsten en evenementen.

Vrijwilligersbrigade

Voor het herstel en beheer van de tuin is een vrijwillligersbrigade opgericht met vrijwilligers van de Odd Fellows, dorpsbewoners uit Sappemeer en leden van Het Groninger Landschap. Op deze manier wil Het Groninger Landschap de betrokkenheid van de omgeving bij de tuin vergroten.