Tram tussen Hoofdstation, UMCG en Kardinge

Namens de stuurgroep RegioTram hebben de Groningse gedeputeerde Marc Jager en de stad-Groningse wethouder Karin Dekker het plan voor de tweede tramlijn van de Regio Groningen – Assen gepresenteerd. Tramlijn 2 moet in 2015 gaan rijden tussen Hoofdstation Groningen, het UMCG en sport- en recreatiegebied Kardinge. Lijn 2 verbindt zo twee belangrijke regionale vervoersknooppunten met de grootste zorgvoorziening in het noorden van het land. De aanleg van de tramlijn kost zo’n 132 miljoen euro.

Het plan voor de tweede tramlijn staat in het Schetsboek Lijn 2, met daarin de mogelijke trajecten voor Lijn 2. Het Schetsboek is bedoeld als aanzet voor een brede raadpleging en discussie over deze trajecten. Vast staat dat Lijn 2 langs het UMCG gaat rijden, met het Hoofdstation en Kardinge als begin- en eindpunten. Voor de route daar tussenin zijn diverse mogelijkheden geschetst.

Oostersingel, Petrus Campersingel of Grote Markt?

Mogelijke trajecten voeren over de Grote Markt en er net langs; via het Gedempte Zuiderdiep naar bijvoorbeeld de Oostersingel of de Petrus Campersingel. Varianten zijn er ook aan de noordkant van de route. Gaat de tram over de busbaan op de Oosterhamrikkade of door de Oosterparkwijk over de E. Thomassen á Thuessinklaan en de Vinkenstraat? Een belangrijk aandachtpunt is de bereikbaarheid van de wijken Beijum en Lewenborg. Die wijken houden een goede busverbinding tot aan knooppunt Kardinge. Tussen Kardinge en het Hoofdstation neemt de tram de rol van de bus over.

Besluitvorming in 2010

Provinciale Staten en de Gemeenteraad van Groningen besluiten in het voorjaar van 2010 over het complete pakket investeringen: de twee tramlijnen en de maatregelen aan het regionale spoor. Dit gebeurt mede op basis van de raadpleging die nu van start gaat.

Expositie en informatiebijeenkomsten

De stuurgroep RegioTram organiseert in de gehele maand oktober een informatie- en participatiecampagne rondom tramlijn 2. Op 7 oktober verschijnt in de hele regio Groningen – Assen een huis-aan-huiskrant, in een oplage van 265.000 exemplaren. In de stad Groningen worden tussen 12 en 29 oktober zes informatiebijeenkomsten georganiseerd. Van dinsdag 13 tot en met zaterdag 17 oktober a.s. is een publieksexpositie over tramlijn 2 te zien in de Martinikerk in Groningen met onder meer een maquette, kaartmateriaal en een 3D-animatie.